Det er i så fall ikke første gangen fagetatene blir overkjørt fremgår det av dokumenter som inntil nylig ble holdt hemmelig for offentligheten av de sittende regjeringer. Her er noen av eksemplene:

  • Tromsøflaket. To blokker tildelt i 14.konsesjonsrunde (7018/03 og 7019/01). Frarådet av Statens forurensningstilsyn og Direktoratet for naturforvaltning.
  • Finnmarkskysten. I 1997 ble det tildelt blokker gjennom det såkalte Barentshavprosjektet. I området Finnmark Vest ble det tildelt flere blokker, deriblant blokk 7122 der oljefunnet Goliat senere ble gjort. SFT, Direktoratet for naturforvaltning og Norsk Polarinstitutt ga et samstemt nei til tildeling.

Det samme var tilfelle for flere blokker i Finnmark øst (blokker i 7130).

  • Lofoten: To meget kontroversielle blokker tildelt i 15. konsesjonsrunde. Sterkt frarådet av miljøfaglige etater som SFT og Direktoratet for naturforvaltning, og senere havforskere av hensyn til områdenes betydning som gyte— og oppvekstområder for torsk, sei og hyse.

Tildelingene utenfor Nordland skapte så mye turbulens at daværende miljøvernminister Siri Bjerke (Ap) i 2001 stoppet leteboring i området. Bondevik II-regjeringen besluttet høsten 2003 å ikke gjenåpne området utenfor Lofoten (Nordland VI).

Null utslipp

Regjeringen offentliggjør 31. mars tildeling av blokker i den 19.konsesjonsrunden og legger samtidig frem den lenge bebudede forvaltningsplanen for havområdene fra Lofoten og nordover.

Også her vender miljøfaglige etater som SFT, Norsk Polarinstitutt og Direktoratet for naturforvaltning tommelen ned for oljeboring for flere av de kystnære blokkene, både på Finnmarkskysten og utenfor Sunnmøre.

Det samme gjør Havforskningsinstituttet når det gjelder Møreblokkene, og områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og sørlige delen av Troms.

— Vi kan derimot akseptere oljevirksomhet i de åpne, isfrie områdene av Barentshavet. Men det er under den klare forutsetning at selskapene forplikter seg til absolutt null fysisk utslipp fra petroleumsvirksomheten, sier forskningsdirektør Ole Arve Misund til BT.

Årlige omkamper

Bondevik II-regjeringen gjennomførte et midlertidig vern av noen havområder mot oljeboring, deriblant Nordland VI og VII, områder på Tromsøflaket og et belte utenfor Finnmarkskysten.

— Det viser vel at oljeindustrien ikke får alt hva de ber om?

— Så lenge vi ikke får områder som blir varig vernet mot oljevirksomhet, vil vi få årlige omkamper gjennom konsesjonsrundene. Ved å fortsette sitt mas, vil oljeselskapene gradvis spise seg inn på de mest sårbare områdene, sier fagsjef Andreas Tveteraas i miljøorganisasjonen WWF-Norge.