Regjeringen og opposisjonen klarte ikke å komme fram til et forlik om forholdet mellom stat og kirke onsdag kveld, men fortsetter samtalene torsdag.

Direktør i Kirkerådet, Jens-Petter Johnsen, sier han tror flere partier har vansker med å finne felles og samlende løsninger, men har tro på at partene vil komme til enighet.

– Stortingspolitikerne og statsråden har jo nå forhandlet i mange timer, og det må jo bety at de har noe å snakke om. Så vi har tro på at de vil finne en løsning, men man vet jo aldri, sier Johnsen til NTB torsdag morgen.

Trenger avklaring

Dersom regjeringen og opposisjonen ikke klarer å komme fram til et forlik, vil det bli vanskelig å få til omfattende endringer i forholdet mellom stat og kirke. Johnsen sier Kirkerådet er svært opptatt av det kommer en avklaring.

– Det verst tenkelig er at det ikke blir en løsning. Det viktige for oss nå er at vi får en ny kirkeordning, og det betyr at man er nødt til å gå inn i grunnloven og gjøre endringer på de paragrafer som gir kirken privilegier på den ene siden, men som på den andre siden skaper uklarhet i forhold til religionsfrihet.

Johnsen sier at i verste fall, dersom politikerne ikke blir enige i denne runden, så har han tro på at det vil komme en avklaring i løpet av stortingsforhandlingene fram mot sommeren.

Sp er jokeren

Etter det NTB erfarer skal spesielt spørsmålet om en ny verdiparagraf i Grunnloven ha vært problematisk, der det er lagt opp til at paragraf 2 om statens plikt til å oppdra sine borgere i den evangelisk-lutherske tro skal fjernes.

Om kirken selv skal få utnevne sine biskoper og ledere er et annet vanskelig spørsmål.

Senterpartiet står i en helt spesiell posisjon i saken og har blant annet et solid landsmøtevedtak i ryggen der det fastholdes at utnevnelsen av biskoper fortsatt skal skje i kirkelig statsråd. Etter det NTB får opplyst var forhandlingene onsdag kveld vanskeligst for Senterpartiet.

Senterpartiets forhandlingsrepresentanter, samferdselsminister Liv Signe Navarsete og Inger Enger, har ikke fullmakt til å godkjenne et forhandlingsresultat. Kommer de partene til enighet er det derfor Senterpartiets stortingsgruppe som til syvende og sist gir avgjør saken.

Dårlig tid

Men det begynner å haste. Dersom stortingsmeldingen skal bli klar til fredagens statsråd, må den sendes i trykken allerede torsdag.

– Forhandlingene fortsetter torsdag morgen. Etter det jeg har forstått håper vi at det ikke vil ta så lang tid, var alt kirkeministerens kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz vil si, onsdag kveld.

MOT LØSNING: Samtalene fortsetter i dag. Bildet viser Røldal stavkirke.