Chim Kjølner satt onsdag i avhør hos politiet i Porsgrunn som etterforsker sexanklagene fra FpU-landsmøtet i Langesund i fjor. Avhørene startet klokken 10 og ble avsluttet tidlig på ettermiddagen.

Avdelingssjef Knut Horst ved Porsgrunn politistasjon bekrefter overfor NTB at Kjølner har status som mistenkt i saken.

Kjølner har truet med å gå til injuriesak mot Rustøen for det han mener er uriktige voldtektsanklager. Kjølner har selv søkt om permisjon som formann i Oslo FpU fordi han mente voldtektsryktene om ham skadet partiet.

NTB