Det er første gang på over tolv måneder.

En meningsmåling TNS Gallup har utført for TV 2 viser at Arbeiderpartiet får en oppslutning på 35 prosent, en framgang på 3,2 prosentpoeng siden forrige måling. Også Sp går fram med 0,7 prosentpoeng mens SV har en minus på 0,4 prosentpoeng. Det gir 88 mandater mot opposisjonens 87.

Blant opposisjonspartiene går Høyre og Fremskrittspartiet mest tilbake. Fremskrittspartiet er nede på 24,1 prosent i målingen.

Bjørn Sigurdsøn