Etter at de forsvunne dokumentene fra Oslo-prosessen i 1992-93 er kommet i medienes søkelys, har Utenriksdepartementet begynt å lete.

I slutten av mars henvendte Utenriksdepartementet seg til ambassadør Mona Juul ved FN-delegasjonen i New York og FNs nødhjelpskoordinator Jan Egeland med spørsmål om de har dokumenter som skulle vært i UDs arkiv. Begge deltok i Oslo-prosessen, og Juul var en sentral figur, men ingen av dem har dokumenter.

— Jeg er ikke i besittelse av offisielle dokumenter av den typen som det refereres til i nevnte brev, skriver Juul i sitt svar til UD 28. mars. Hun lover imidlertid å sjekke notatbøker og lignende når hun får anledning.

Heller ikke Jan Egeland tror han har annet enn eventuelle private notater, men lover å undersøke dette ved første anledning.

Oppsiktsvekkende - Det er oppsiktsvekkende at hun ikke vet noe om dette, sier førsteamanuensis Hilde Henriksen Waage ved Universitetet i Oslo til NTB.

Henriksen Waage oppdaget selv at vesentlige dokumenter manglet i forbindelse med at hun selv skrev en rapport for UD om Osloprosessen.

Det sentrale i striden om manglende dokumenter er skriftlig materiale som ble forfattet av daværende utenriksminister Johan Jørgen Holsts i de tre månedene juni, juli og august 1993, de mest avgjørende månedene i den hemmelige Osloprosessen.

Journalist Odd Karsten Tveit refererer til dokumenter og andre kilder i sin siste bok, men kildene er hemmeligstemplet 25 år fram i tid.

Holde orden

— Mona Juul arbeidet i utenriksminister Holsts sekretariat. Hun fulgte med på alle reiser og hadde som oppgave å holde orden på alle utenriksministerens papirer, sier Waage.

— Hun var med på reisen til Tunisia sommeren 1993, sammen med Holst, Holsts kone Marianne Heiberg og Terje Rød-Larsen. Herfra skrev Holst brev til utenriksminister Shimon Peres, og her skrev Holst referater fra møtene med Arafat som Rød-Larsen brakte til Arafat, sier Waage.

— Disse dokumentene er ikke i UDs arkiver, og har kanskje aldri vært der, tilføyer hun. Og av de fire personene som deltok i forhandlingene i Tunisia, er både Holst og Marianne Heiberg døde.

At det finnes brev og møtereferater fra Holsts hånd, er Waage ikke i tvil om. Både Shimon Peres og daværende viseutenriksminister Yossi Beilin har sitert fra Holsts brev i sine bøker.

Leteaksjon Saken om de manglende dokumentene, som først ble gravd fram av ukemagasinet Ny Tid, utløste et møte mellom UD og riksarkivar John Herstad 1. mars. Deretter er en leteaksjon satt i gang i UD.

I et brev fra administrativ avdeling i UD til Juul og Egeland understrekes det sterkt at alle plikter å levere dokumenter til arkivet.

«Aktører, uavhengig av formell status eller rolle, som opptrer på vegne av offentlig institusjon, er pliktig til å levere dokumenter som skapes til etatens arkiv for journalføring og oppbevaring. At en prosess er hemmelig, er ikke et argument for ikke å levere dokumenter til arkiv,» heter det.