Brostein, bratte bakker og elendig vær. Tre hyppig nevnte årsaker til at bergenserne er mindre aktive syklister enn andre nordmenn. Men Reidun Instanes i Statens vegvesen mener dette er myter, og slår statistikk i bordet for å bevise det.

– Vi har sammenlignet værdata fra de seks største byene klokken 07.00 og 16.00 hver dag i hele 2008. Det viser at Bergen, sammen med Oslo, har mest sykkelvennlige værforhold, sier hun.

Undersøkelsen har definert bygevær, snøvær, regnvær, temperatur under tre grader og vind over åtte m/s som vanskelig syklevær. Gjennomgangen viser at det var under 50 morgener med slikt vær i Bergen, mens det var over 100 i Tromsø. På hjemveien måtte syklistene i Bergen tåle i underkant av 75 dårlige dager. Det er færre enn både Kristiansand, Stavanger og Trondheim.

Bergen skårer høyt på å ha få dager med lav temperatur. Samtidig er det langt færre dager med sterk vind her, sammenlignet med Stavanger og Kristiansand.

– Man kan innvende at dette bare er ett år, men samtidig ser vi at det også så langt i år har vært veldig gode sykleforhold i Bergen, sier Instanes.

Når det gjelder topografien, er det vanskelig å snakke seg vekk fra Byfjellene. Men Instanes viser til at det bare er et fåtall som trenger å krysse åsrygger for å komme frem.

– I Bergensdalen, som er mest tettbefolket, er det flatt og fint. Der har vi gode og asfalterte sykkelstier på lange strekninger, sier hun.