Mens Statsministerens kontor brukte 13, 7 millioner kroner på leie av privatfly under Bondeviks andre regjering, hadde Stoltenberg brukt 23, 5 millioner kroner ved utgangen av juni, skriver VG.

— I stadig større grad er statsministre involvert i internasjonale spørsmål, og derfor er det større reiseaktivitet, sier stabssjef ved Statsministerens kontor, Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen.

Den dyreste av totalt 67 reiser var en rundtur i den sørlige delen av Afrika våren 2008 til 4,3 millioner kroner.

18 av flyturene gikk fra Oslo til andre steder i Norge.