Men produksjonen ved plattformen er fremdeles stanset.

— Vi tror noe sånt som 100 kubikkmeter olje har lekket ut. Det meste av denne oljen er nå samlet opp ved hjelp av oljelenser og oljeskimmere, som suger opp oljen. Nå er det kun et tynt lag igjen, og suger vi opp dette får vi nesten bare med oss vann, sier informasjonssjef Svein Ildgruben i Norske Shell.

Oljeselskapet har ennå ikke funnet stedet der rørledningen er sprunget lekk, men siden produksjonen er stanset, vil det ikke sive mer olje ut i havet.

All produksjon ved Draugen-plattformen ble stanset da oljeflaket ble oppdaget mandag kveld, mellom plattformen og lastebøyen. Størrelsen på flaket ble anslått til rundt en nautisk mil, opplyser Ildgruben.

— Vi stengte umiddelbart produksjonen, slik forskriftene sier. I går fikk vi båter og oljelenser på plass i området. Et fly fra Statens Forurensingstilsyn (SFT) undersøkte utslippet, og karakteriserte det som middels stort, forteller Ildgruben.

Draugen-plattformen ligger i oljefeltet med samme navn på Haltenbanken, 150 km vest av Kristiansund.

I følge Ildgruben beveger oljeflaket seg ut i havet, og det er ikke fugl i området. Produksjonen vil være stengt inntil årsaken til utslippet er funnet.

— Vi har mistanke om at det dreier seg om en lekkasje på rørledningen som går mellom plattformen og lastebøyen. Ledningen ligger på 250 meters dyp, og er noen kilometer lang, forteller Ildgruben.

Både SFT og Kystverket bekrefter at de er informert om utslippet. Selve ooprenskningen er imidlertid Norske Shell sitt ansvar.

UTSLIPP: Arkivbilde av Draugen-plattformen. Mellom denne plattformen og lastebøyen har trolig lekkasjen oppstått. FOTO: NORSKE SHELL.