SVEIN KVALHEIM

Det er en 100 år gammel statshemmelighet som rulles opp i bind 2 av forfatter og biograf Tor Bomann-Larsen epos om dronning Maud og kong Haakon. Forfatteren antyder i boken at kong Olavs biologiske far kan ha vært dronning Mauds livlege, sir Francis Laking, som under streng hemmeligholdelse behandlet henne under et flere uker langt sykehusopphold i London høsten 1902.

Veldig like

Hvorom allting er; Lakings sønn Guy Francis likner i hvert fall veldig på kong Olav. Det viser to bilder av de unge mennene.

At dronning Maud er den biologiske moren, er den eneste HELT sikre konklusjon som kan trekkes av Tor Bomann-Larsens beretning om det moderne Norges første kongepar. Dette kom frem da boken ble presentert på en pressekonferanse i Oslo torsdag.

Forlaget har gitt boken den pretensiøse tittelen «Folket», som en apéritif før 100-årsjubileet i 2005. Blant annet for å gi svar på spørsmålet om hvem vi er. Likevel: en stor del av boken handler om dette: hvem er kong Olav? Eller rettere: hvem er hans far?

Rykter

Gjennom en årrekke har Bomann-Larsen dypdykket i offentlige og private arkiver i Norge og Europa. Så grundig har ingen andre før ham gått til verks.

Under krigen nedsatte NS-regimet en granskningskommisjon som konkluderte med at Maud ikke hadde født Olav. Bomann-Larsen setter en solid bom for dette ryktet.

Ryktet om at prins Carl ikke var far til kong Olav, oppsto i 1903, med andre ord samtidig med at Alexander — senere Olav - ble født. Siden har ryktet levd.

Tidsaspektet er vesentlig for stadfesting av farskapet. Paret Maud/Carl var barnløse etter seks års ekteskap. Høsten 1902 var Maud innlagt på en klinikk i London, og ni måneder senere fødte hun sin sønn. Prins Carl var under unnfangelsen i Danmark og om bord på et marinefartøy.

Manipulasjon?

Selv for 100 år siden forelå muligheter for manipulasjon, men Bomann-Larsen understreket på pressekonferansen at det ikke foreligger endelig bevis for at så har skjedd.

— Alt vedrørende graviditeten og fødselen var svært hemmelig. Ut fra hva jeg har funnet ut gjennom min kildegranskning, er det svært få - antakelig bare sykepleieren og legen - som visste hva som foregikk under sykehusoppholdet, hevder Bomann-Larsen.

En kvinnelig journalist ville vite om Bomann-Larsen trodde dronning Maud hadde gått bak ryggen på sin mann.

— Jeg beskylder ingen - og jeg dømmer ingen, heller ikke legen, svarte forfatteren. Mulighetene er mange - også for at prins Carl er far til Olav.

Ingen konklusjon

På pressekonferansen poengterte Bomann-Larsen at det ikke har vært hans oppgave å legge frem noen endelig konklusjon om kong Olavs opphav.

— Hvis jeg hadde gjort det, ville jeg ha trådt inn i en privat sfære, og det ville ikke vært rett. Dette er et familieanliggende.

Uansett mener Bomann-Larsen at det er det beste for kongehuset at spørsmålet om kong Olavs opphav kommer frem. Han berømmer kongehuset for å ha utvist stor åpenhet under arbeidet med boken.

Han tror ikke det vil komme frem nytt materiale som kan kaste et endelig lys over Maud/Haakon-saken.

— Vi er ved veis ende, og det tror jeg er en fordel for kongehuset, sa Bomann-Larsen.

Det er en 100 år gammel statshemmelighet som rulles opp i bind 2 av forfatter og biograf Tor Bomann-Larsen epos om dronning Maud og kong Haakon.
LYKKELIG FAMILIE: Maud og Carl (Haakon) hadde vært barnløse i seks år da Alexander Edward Christian Fredrik - senere prins Olav - ble født 2. juli 1903. Far og sønn var nært knyttet til hverandre. ARKIVFOTO: SCANPIX
HALVBRØDRE? Det er en påfallende likhet mellom livlegens sønn, Guy Francis Laking (t.v.) og daværende kronprins Olav. Teorien forsterkes av at dronning Maud ble gravid på et tidspunkt da hun og prins Carl (senere kong Haakon) var atskilt i to måneder. ARKIVFOTO: SCANPIX