RUNE VALDERHAUG

Det er nå gått nesten 12 år siden trafikkulykken, som snudde opp ned på Mork-Knudsens liv. For nesten to år siden vant hun mot forsikringsselskapet i daværende Bergen byrett, og ble tilkjent 2,3 millioner kroner i erstatning etter å ha blitt påført nakkeslengskade. Men ettersom Vesta anket den knusende dommen, har hun ennå ikke fått pengene.

I morgen møtes partene på ny i retten. Nå skal Gulating lagmannsrett ta stilling til om trafikkulykken i gir henne rett til millionerstatning, etter at hun er blitt 50 prosents arbeidsufør. Vesta har tilbudt Mork-Knudsen 350.000 kroner. Kravet hennes var 2,8 millioner kroner sist hun møtte i retten.

Skulle svinge bilen

Marit Mork-Knudsen ønsker ikke å kommentere saken før den fire dager lange rettssaken starter. Det vil heller ikke Vesta. Men så langt er det ikke tatt initiativ til noe forlik om et passende erstatningsbeløp.

Ulykken den 7. november 1991 skjedde da Marit Mork-Knudsen skulle svinge bilen sin på en vei med forkjørsrett. Under svingmanøveren ble hun påkjørt fra venstre av en annen personbil, som ikke overholdt vikeplikten. Hun ble sendt til legebehandling, men da fant man ingen alvorlige skader. Kort tid etter meldte problemene seg. Mork-Knudsen fortalte i et intervju i Bergens Tidende etter at hun vant saken i byretten, at hun ble plaget med nakkesmerter, hodepine, trøtthet, sviktende hukommelse og konsentrasjonsvansker.

Et dårligere liv

— Jeg fikk et helt annet og dårligere liv, sa hun i intervjuer.

Etter fem år ble Mork-Knudsen, som selv har jobbet i mange år med salg av skadeforsikringer, erklært 50 prosents ufør. Etter flere mislykkede forsøk på å bli enig med Vesta om et erstatningsbeløp, valgte advokaten hennes, Helge Tveit, å ta ut et søksmål på 2,8 millioner kroner.

I byretten ble altså Vesta dømt til å betale henne 2,3 millioner kroner. Retten avviste Vestas påstand om at nakkeslengskader bare kan oppstå ved påkjørsler bakfra, ikke fra siden.

Vesta fastholder

De tre dommerne var klare i sin konklusjon om at også «påkjørsel fra siden av bil med fart i størrelsesorden 40 km/t kan utløse slike krefter at nakkeslengskade kan inntreffe.» Retten støttet seg blant annet på medisinsk ekspertise, som hevdet at alle kriterier for at Mork-Knudsen ble påført skadene under kollisjonen, var til stede.

I sitt ankegrunnlag holder Vesta fast på at påkjørsler fra siden ikke kan utløse nakkeslengskade. Selskapet hevder også at de medisinsk sakkyndige fra forrige rettsrunde ikke er på linje med vitenskapens syn på slike skader. Nå blir det altså opp til lagmannsretten å avgjøre den 12 år gamle striden om millionerstatningen.