Minst to forlik er inngått på til sammen nærmere 3 millioner kroner.

Bergens Tidende skrev i går om søksmålet fra FN-veteran Paul Smines (35), som vil kreve et millionbeløp for tapt arbeidsfortjeneste.

Også tidligere FN-soldat Lars Westrheim (49) har stevnet staten for psykiske lidelser og et ødelagt liv. Han gjorde tjeneste i Libanon på slutten av 70-tallet. Saken er berammet for Oslo tingrett i mai. Krav: Inntil 5 millioner kroner.

Ga hemmelig sum

— Selv om alle saker er individuelle, er det mye mulig saken vil skape presedens. Jeg har ikke funnet andre slike saker, sier 49-åringens advokat Olav Stake, som har tatt ut stevning mot staten ved regjeringsadvokaten.

Statens Pensjonskasse overtok behandlingen av slike saker fra Forsvaret på midten 90-tallet. Pensjonskassen bekrefter at de har inngått ett forlik. Juridisk avdeling ved Forsvarsdepartementet har ingen oversikt over sine egne saker.

Bergens Tidende har funnet to forlik på grunn av psykiske skader.

  • I 1999 inngikk Forsvarets overkommando et forlik direkte med en tidligere offiser: Prislapp: 1,9 millioner kroner.
  • Pensjonskassen inngikk på slutten av 90-tallet et hemmelig forlik med en nå 43 år gammel tidligere troppssjef i Libanon. Kravet var rundt 2 millioner, forliket endte på under en million.

- Haler ut tiden

Pensjonskassen har totalt mottatt to stevninger, og behandlet et titall liknende saker som ikke har ført frem. Direktør Anne Farseth i Lån- og forsikringsavdelingen i Pensjonskassen sier reglene i Lov om yrkesskadeforsikring er klare.

— Grunnvilkåret er at skaden skyldes en ulykke, eller at skaden er på listen over sykdommer som er likestilt med yrkesskade, sier hun.

Loven gjør et soleklart unntak som fører til at de fleste FN-soldater møter veggen på nytt: Psykiske påkjenninger og belastninger over tid regnes ikke som yrkesskade. FN-veteraner Bergens Tidende har snakket med mener Pensjonskassen bevisst haler ut tiden for å utmatte motparten. Pensjonskassens avviser at de gjør det.

— Vi foretar en forsvarlig behandling i hver sak. Det er kompliserte saker og tar tid, sier Farseth.

— Frykter staten en rettssak mot en FN-veteran med psykiske mén?

— Dersom det tas ut en stevning, vil Statens Pensjonskasse forholde seg til det.