Politimeistrane Bjørn Valvik i Fjordane politidistrikt, Rolf B. Wegner i Bergen og Finn T. Rud i Hardanger har likevel politimeistertittelen intakt også etter årsskiftet.

Uavsettelege embetsmenn

— Vi har jobbgaranti som embetsmenn. Det er enno 13 år til dei blir kvitt meg, seier Bjørn Valvik til Bergens Tidende. Finn T. Rud har klart for seg kva han skal gjera neste år.

— Eg kjem til å opptre som aktor i Gulating lagmannsrett og i ein del straffesaker i by- og heradsrettane her i fylket, avslører han overfor Bergens Tidende.

Dette har han hatt lyst til, og det var ikkje vanskeleg å få Killengreen til å låna han ut til Riksadvokaten, som låner han vidare til Walter Wangberg som har i minste laget med statsadvokater i Hordaland.

Blir i Odda

Finn T. Rud og kona Gerd kom til Odda i 1978 med tankar om å bli der nokon år, for så å flytta heim att til Sandviken i Bergen. Men dei har blitt verande i Odda, og har ingen planar om å flytta derifrå. Vidar Refvik let han få bruka sjefskontoret i politihuset i Odda som base.

Korkje Vangdal eller Wegner har endeleg fastlagt sine arbeidsoppgåver enno.

— Dette blir ei ny rolle som vi i stor grad må utforma sjølv, seier Bjørn Valvik. Når talet på politidistrikt blir halvert, frå 54 til 27, er mange i same båt.

Han er trygg på at dei ynskja dei sjølv måtte ha, vert lytta til.

Til nytte

Rolf B. Wegner reiser til Oslo, men veit ikkje kva han skal gjera der.

— Men eg ber ikkje på nokon særleg frykt av den grunn, seier han til Bergens Tidende. Avgjerd er ventande løpet av i januar. Wegner har heller ikkje sett seg ut nokon ynskjejobb.

— Generelt ynskjer eg ei stilling der eg kan dra nytte av erfaringa mi, seier Wegner. Og den famner vidt.

Til Oslo

Politimeisteren i Bergen dei siste ni åra flytter attende til Oslo, der han har hus og familie. Husværet i Bergen blir lyst til sals til våren.

— Eg kjem nok ofte attende til Bergen, og det kunne vore freistande med husværet som eit ankerfeste. Men eg får vel finna meg andre stader å overnatta, seier Wegner til Bergens Tidende.

Vil spela på bortebane

— Eg får no heile landet som leikegrind, men vil halda seg unna Sogn og Fjordane. Det blir feil av meg å operera i dette området sidan eg har vore politimeister både i Sogn og i Fjordane politidistrikt, presiserer Valvik.

Han har likevel ikkje klare planar om å flytta frå Florø.

Valvik kan tenka seg å dela røynslene sine med andre distrikt, til dømes Hordaland og Telemark, som har mange driftseiningar (lensmannskontor).