Studien har undersøkt endringer i årringer, fossiler og iskjerner fra 14 steder på den nordlige halvkule for å fastslå hvordan temperaturendringene har artet seg siden året 800.

Forskerne kom fram til at det 20. århundre utmerket seg med uvanlig høye temperaturer. Den nåværende varme perioden som ble innledet mot slutten av det 20. århundret, er den lengste og mest utbredte perioden med unormale temperaturer siden det 9. århundret, skriver Timothy Osborn og Keith Briffa ved East Anglia-universitetet i artikkelen.

For å undersøke om varmeperioden er i overensstemmelse med naturlige temperatursvingninger, sammenlignet de den med andre perioder i de siste 1200 årene.

For å fastlegge klimasvingningene så forskerne på årringene til gran— og furutrær i Skandinavia, Sibir og Nord-Amerika, der brede årringer indikerer varme år, og de undersøkte kjerner som er boret ut av innlandsisen på Grønland som viser hvilke år som er varmere enn andre.

De benyttet seg også av kilder som dagbøker og andre nedskrevne øyenvitneskildringer fra middelalderen om uvanlige fenomener som gjenfrosne kanaler i Belgia og Nederland.

JAN M. LILLEBØ