Sifo har forsket på betalingsproblemer siden slutten av 1980-tallet, og funnet ut at problemet er økende. Det skriver Klassekampen.

Omtrent 160.000 norske familier har til stadighet problemer med å betale regningene sine, og mange har opplevd en merkbar nedgang i levestandard de siste årene.

Enslige forsørgere og husholdninger med bare én person er overrepresentert blant de med betalingsproblemer.

Sifo karakteriserer tallene som urovekkende.

NTB