TRON STRANDOslo

Han sier det står rundt 20 ubesatte stillinger i direktoratet, og at disse stillingene ikke er lyst ut på grunn av manglende bevilgninger.

— Det medfører at Sjøfartsdirektoratet ikke er i stand til å ivareta de oppgavene de er pålagt etter norsk lov, sier Arne H. Hansen.

Beklager manglende kontroll - Langt flere skip burde vært kontrollert i Norge. Vi burde kontrollert mer enn det anbefalte minstetallet på 25 prosent av anløpne skip, sier Hansen.

Lederen av Norsk Sjømannsforbund, Erik Bratvold, mener den mangelfulle norske skipskontrollen er "meget beklagelig".

Han sier at liten kontroll av skip i Norge er årsaken til at kysten oversvømmes av skip fra bekvemmelighetsflagg som Vanuatu og Bolivia, såkalt nye skipsfartsnasjoner uten egen administrasjon og flaggstatskontroll.

Minimal risiko i Norge - Sjøfartsdirektoratets skipskontroll er altfor dårlig. Norge som skipsfartsnasjon ville tjent på en mye strengere kontroll. Substandard skip søker til Norge nettopp fordi det er minimal risiko for å bli tatt, sier Bratvold.

Per Viggo Richardsen i Det Norske Veritas sier i en kommentar at DnV ser det som en fordel for sikkerheten til sjøs at flest mulig skip kontrolleres.

— Desto hyppigere havnestatskontrollen utføres, jo bedre blir sikkerheten til sjøs, sier Richardsen.

Vil ha økt kontroll Lederen av sjøfartsavdelingen i det internasjonale transportarbeiderforbundet (ITF), Jon Withlow, sier til Bergens Tidende at "alle substandardskip bør stoppes og forhindres i å seile".

— ITF støtter på det sterkeste systemet med havnestatskontroll og mener det er avgjørende i å beskytte havet, liv, og velferd for sjøfolk. Men det faktum at det fortsatt eksisterer substandardskip innenfor Paris MoU-området, indikerer at det er behov for å intensivere arbeidet, sier Withlow.

Ikke kritikkverdig Direktør Terje Gløersen i Norges Rederiforbund mener det ikke gir noen god pekepinn for hvor god kontrollen er ved å måle kontrollerte skip i prosent av anløp. Han fremhever at et system hvor substandardskip systematisk plukkes ut for kontroll er mye bedre.

— Dagens system tvinger frem kontroll med mange skip, i stedet for at færre skip kontrolleres på en grundigere måte. Knappe ressurser bør brukes på de dårligste skipene.

Gløersen mener "det ikke er problematisk eller kritikkverdig for Norge" at mindre enn 25 prosent av anløpne skip kontrolleres.

Gløersen understreker at Norges Rederiforbund støtter havnestatskontroll-systemet og at dette er avgjørende viktig for å få bukt med rustholkene.