Statssekretær Kjersti Stenseng vedgår at de ikke har tall eller forskning som viser at kultur på arbeidsplassen hjelper på sykefraværet.

— Vi tror det kan bidra til redusert sykefravær. Samtidig ser vi at det er komplekse sammenhenger som påvirker dette. Vi har ingen ambisjon om at kultur løser dette alene, men at det kan være et bidrag.

— Har dere gjort evalueringer som viser at dette virker?

— Vi har ikke forskning som kan knytte dette til redusert sykefravær. Men vi får mange tilbakemeldinger fra dem som har mottatt midler, om at det hatt positiv effekt, og at de ønsker å videreføre tilbudet.

— Det kan vel ikke være overraskende at Rikskonsertene melder at eget tilbud har positiv effekt?

— Vi har også fått positive rapporter fra dem som er brukere av tilbudet, sier Stenseng, og legger til at de ikke har grunn å tro at dette ikke har positiv effekt på et inkluderende arbeidsliv.

Går for langt

Hos opposisjonen møter ikke forslaget like mye begeistring.

— Jeg synes regjeringen strekker dette for langt. I den grad en synes det er viktig med kultur på arbeidsplassen, så bør en jobbe med det i den enkelte bedrift. At staten skal begynne å ta ansvar for dette også, er å trekke det statlige engasjementet langt, sier Olemic Thommesen. Han er kulturpolitisk talsmann for Høyre.

— Her snakker vi om voksne mennesker i en arbeidssituasjon som bør kunne ta ansvar for sin egen kulturopplevelse.

— Staten brukte i 2012 9,5 millioner kroner på kulturelle tiltak på arbeidsplassen. Har denne ressursbruken vært diskutert på Stortinget?

— Nei, det har vel knapt vært nevnt.

Vil prioritere annerledes

Frps kulturpolitiske talsmann, Ib Thomsen, kan heller ikke huske at tiltaket har vært diskutert.

— Jeg vet ikke om vi har vedtatt noe om det. Det kan være at dette bare er noe regjeringen har satt i gang.

— Hva synes du om tiltaket?

— Som kulturminister ville jeg prioritert andre tiltak. Alle bedrifter har dessuten ikke IA-avtalen. Dette blir dermed et tilbud til noen få.

Statssekretær Kjersti Stenseng svarer slik på kritikken fra høyresiden:

— Dette er en sak som viser skillelinjene mellom de borgerlige og oss. Vi ønsker at fellesgodene skal nå ut til alle. Ved å ta i bruk arbeidsplassen legger vi til rette for at flere får tilbud om kunst og kultur.

KRITISK: Olemic Thommessen mener regjeringen strekker det for langt når de sender Rikskonsertene ut til arbeidsplasser som en del av IA-avtalen.
MORTEN HOLM, SCANPIX (ARKIV)