Konfrontert med det faktum at også tidligere konferanser har satt ambisiøse fiskerimål som aldri er blitt gjennomført, uttalte miljøvernminister Børge Brende:

— Nå har vi har gjort det som er mulig i dette forum. Vedtaket om å innføre en økosystem-basert forvaltning er et svært viktig skritt i riktig retning.

Hans britiske kollega Michael Meacher sa at miljøvernministrene nå klart og tydelig må gi beskjed til sine respektive lands fiskeriministre om å følge opp vedtakene. Bergens-deklarasjonen tar blant annet til orde for reduksjon av fiskeflåten og opprettelse av fiskerifrie marine områder i Nordsjøen.

— Tiltakene er helt nødvendige hvis vi skal redde viktige bestander. Det er grundig dokumentert at mange fiskeslag er overbeskattet og utenfor sikre biologiske grenser. Nå må EU-landene, Norge og Island følge opp disse vedtakene i fiskeripolitikken, var budskapet fra Meacher.

Spørsmålet mange stiller seg, er om Børge Brende får fiskeriminister Svein Ludvigsen med på en drastisk omlegging av den norske fiskeripolitikken.