— Ta ut våpenets sluttstykke, oppbevar dette hos det lokale politi- og lensmannsdistrikt, som igjen har lister over distriktets HV-personell. Da kan vi unngå slike forferdelige hendelser, sier Lothe.

Sluttstykket er en liten, men svært vital mekanisk del av et våpens avfyringsmekanisme.

Innretningen brukes til å holde fast patronen under avfyring, kaste ut brukte patroner og føre inn nye. Denne metalldelen er både enkel å fjerne og tar svært liten plass. Og uten sluttstykket er våpenet ubrukelig.

— Heimevernets AG-3-gevær har en slik slagkraft at det er ingenting som stopper dem. Og vi har 80.000 av disse dødelige våpen spredd rundt i landet vårt, sier Lothe, om frykter flere grufulle hendelser med «hjemmeværende» HV-våpen.

— Dessuten er politikammer og lensmannskontor alltid åpne eller lette få kontakt med. Om HV skulle mobilisere styrkene sine, vil det kun ta kort tid å få tak i sluttstykkene, sier Lothe.