— Det kommer nok av at vi på Barneklinikken har vært spesielt opptatt av dette, tror overlege og barnenevrolog ved Barneklinikken på Haukeland sykehus, Liv Marie Lægreid.

— Og at vi har et godt samarbeid med barnevernet. For de vi har diagnostisert er som oftest barn som har havnet i det systemet.

— Vi får barna relativt raskt inn. Har en rutinemessig oppfølging, veiledning og kursvirksomhet overfor fosterforeldre, skole, helsepersonell og barnehage, sier spesialpsykolog Sissel Bruarøy, som sammen med Lægreid har jobbet spesielt med alkoholskadede barn på Barneklinikken.

— Det er i hvert fall ingen ting som skulle tilsi at gravide kvinner i vårt fylke drikker mer eller oftere enn andre steder i landet.

Dårligere andre steder

— Men det at dere har funnet og diagnostisert så mange alkoholskadde barn på Haukeland i forhold til andre steder, må vel også bety at kompetansen ikke er god nok der?

— Ja, jeg tror man har for dårlige kunnskaper om dette, sier Lægreid.

— Men vi vet at om diagnosen stilles, kan man hjelpe disse barna til et godt liv.

— Man må tore å ville se dem. Dette er et problem mange skygger unna. Det er vanskelig å følge opp og det krever store ressurser, slår Bruarøy fast.

Barna påføres en dobbelt urett hvis de ikke blir diagnostisert som alkoholskadede. Først påføres de en livslang skade grunnet mors alkoholbruk i svangerskapet, for deretter ikke å få tilgang på ressurser som kan hjelpe dem til et bedre liv.

— Ja. Det er noe jeg kan stå fullt og helt inne for. Dette er veldig alvorlige skader og de kunne ha vært unngått, sier Bruarøy.

Livslang skade

Men selv om Lægreid og Bruarøy har langt flere alkoholskadede barn under behandling enn noen andre sykehus i Norge har, er ikke alle fanget opp. Det finnes en rekke estimater, men ingen sikre tall over hvor mange barn som blir født med alkoholskader.

I en artikkel i det siste nummeret av Tidsskift for Den norske lægeforening, som BT refererte til i går, viser Lægreid og kollegaer ved Barneklinikken at inntak av selv små mengder alkohol i svangerskapet kan påføre barn livslang og alvorlig skade.

- Vond diagnose

Det er ikke lett å formidle til mødre at barnas skader skyldes mors drikking i svangerskapet. Men hvis diagnosen ikke stilles, får alkoholskadede barn heller ikke den hjelpen de trenger og har krav på.

— Det er en følelsesmessig veldig vond diagnose å stille, men det er viktig at man våger. Det er barnet det handler om, minner Liv Marie Lægreid om.

— Disse barna behøver trygghet i hverdagen. De trenger et godt tilrettelagt opplegg som involverer barnehage, skole og foreldre eller fosterforeldre. Hvis diagnosen ikke stilles, utløses ikke de ressursene som er nødvendig for å gi barnet et slikt opplegg, sier barnenevrologen.

— Det er mange barn som har det vanskelig, men barn med alkoholskader har veldig store problemer. Derfor er det så viktig å finne dem. Hjelper man dem på riktig måte, går det så mye bedre.