Det jobbes iherdig i korridorene på landsmøtehotellet timenefrem mot nestledervalget lørdag ettermiddag. Terje Breiviks tilhengere har etklart flertall, men støttespillerne til utfordrer Guri Melby fra Oslo/Sør-Trøndelag, er iherdige. Hun har oppslutning langt inn i Hordalands delegasjon,selv om brorparten her vil gå for fylkets egen kandidat, fra Ulvik. Også påSogn og Fjordane-benken er Breivik favoritten.

Tre har meldt seg

Etter at Lars Sponheim forlot både partiledelsen ogStortinget i 2009, er det blitt et helt åpent landskap i Hordaland. Mange årmed Ulvik-dominans gjør at Bergen nå ønsker plassen på Stortinget ved valgetneste høst. Tre mann fra lokallaget her har meldt sin interesse, ennå ingenkvinne.

Men alle vet at et parti ikke vraker sin nestleder når detskal nomineres til sikker plass på Stortinget. Derfor lobbes det aktivt påtvers av fylkesgrensene for å stoppe Breivik, som kommer fra deninnflytelsesrike stillingen som ansatt generalsekretær i Venstre.

Siden han ble kandidat har han vært ute av jobben, og siertil BT:

— Detre ukene som politiker har overbevist meg om at det er dette jeg vil.

Breivik avviser at det er vervet som stortingsmann somfrister.

Også fylkeslederen i Hordaland Venstre, Rolf Nesheim, fnyserav påstandene om at nominasjonen blir låst dersom Breivik blir valgt tilnestleder.

— Deter et uforståelig argument, sier han til de som ikke vil stå frem og hevdenettopp dette. Frykt for konsekvenser holder motstanderne tilbake, etter det BThar grunn til å tro.

Ny generasjon

Kommunalråd Julie Andersland i Bergen er en av de som åpentsier hun vil stemme på Guri Melby, og ikke Terje Breivik lørdag:

— Gurier veldig engasjert, kunnskapsrik og er flink til å profilere Venstre i media.Hun er en vi kan bygge opp til fremtidig leder, hun kan skaffe oss velgereblant yngre kvinner, der vi virkelig har et potensial.