Kriposetterforskere vil med det aller første komme til Bergen, der mannen sitter i varetekt, og foreta det de kaller «et konfronterende avhør». Dette skal skje sammen med hans forsvarer, advokat Harald Stabell.

— Dersom siktede sier seg villig til å forklare seg i et slikt avhør, sier politiadvokat Marit Formo til bt.no.

Det var hun som fikk 45-åringen fengslet i Bergen tingrett torsdag, og det var hun som møtte pressen i Kripos-hovedkvarteret i formiddag.

— Vi vil nå benytte anledningen vi har i de neste fire ukene til å gjennomføre avhør, både av ham her i Norge, men også av ytterlige vitner i Rwanda.

- Kan du si noe mer i dag om hvilke konkrete handlinger han er siktet for? Har han stått og sett på eller har han deltatt aktivt selv, i drapshandlingene?

— Det kan jeg ikke gå i detaljere om. Men vi har mange vitner som knytter ham til åsted og handlinger, uten at jeg vil si hva han konkret skal ha gjort. 100 vitner er avhørt til nå, men ennå gjenstår mye arbeid.

- Vil disse vitnene bli hentet til Bergen ved en eventuell straffesak?

— Om det blir reist sak er det for tidlig å si. Det kommer an på den videre etterforskningen og hva som kommer ut av avhørene. Om det blir sak, kan det bli lagt frem bevisopptak i retten, og det kan bli aktuelt å hente vitner hit til Norge, fra Rwanda.

- Hva er strafferammen for siktelsen?

— Det er 21 års fengsel.

- Som vil bli sonet i Norge?

— Ja.