Vitenskapelig dokumentasjon viser også at jo kortere tid du er borte fra arbeid, jo mindre er risikoen for å utvikle kroniske smerter.

Røntgen viser sjelden hvorfor du har vondt i ryggen.

Du behøver ikke være helt smertefri for å gjenoppta arbeid. Arbeidsgiver og helsearbeidere kan i samarbeid hjelpe deg på arbeidsplassen.

Operasjon er svært sjelden nødvendig.

Les mer på http://www.aktivrygg.no/