Nettmøtet er nå avsluttet.

— Det har vært veldig interessant og vi håper at det har vært nyttig både for dem som var så modige å sende inn spørsmål og for dem som ikke turde, sier kreftsykepleier Else Støren.

Det var hennes arbeidsfelt de fleste spørsmålene var rettet til og hun anbefaler dem som ikke har fått svar å ta kontakt med Kreftforeningen direkte.

Send spørsmålet ditt til kreftlinjen@kreftforeningen.no eller ring Kreftlinjen på 800 48 210.

— Folk må ikke være redde for å ta kontakt. Det er lav terskel hos oss og noen ganger trenger man bare en å snakke med, sier Støren.

Sammen med sosionom Bente Kringlebotten og jurist Ingrid Renolen har hun de siste timene jobbet på spreng for å svare flest mulig.

Mange rammet

Hvert år blir 26000 mennesker rammet av kreftsykdom i Norge. Halvparten av dem er i arbeidsfør alder og sykdommen deres vil påvirke kolleger, i tillegg til familie og venner. Spørsmålene blir mange når man er usikker på hvordan man best kan ta vare på den som er syk. I tillegg melder det seg mange spørsmål hos den som er direkte rammet .

5 om dagen

Neste uke vil Kreftforeningen ha sin landssamling i Bergen og Ullensvang. Da er fagfolk med høy kompetanse fra hele foreningen samlet.

Teater(forestilling for helsepersonell om kommunikasjon med barn i krise) og faglig påfyll står i fokus, men de skal også møte publikum på ulike stands med fruktkurver og sitt glade budskap om hvor viktig det er med «5 om dagen».

— Vi ønsker å møte befolkningen på en positiv måte og vi er veldig opptatt av forebygging. Riktig kosthold reduserer risiko for sykdom og vi gir en liten veiviser for hvordan man enkelt kan få i seg 5 om dagen, sier Helene Unneland, rådgiver informasjon og samfunnskontakt for Kreftforeningen, seksjon vest.

5 om dagen betyr at vi bør spise minst fem porsjoner frukt, bær og grønnsaker hver dag. Halvparten bør være grønnsaker.

Anbefalingen om 5 om dagen ble i Norge lagt frem for første gang i 1996 av Nasjonalt råd for ernæring. I januar 2011 ble nye kostråd lansert og 5 om dagen står fortatt ved lag. Rådet er gitt fordi det er en vitenskapelig dokumentert sammenheng mellom et kosthold rikt på frukt og grønnsaker og helse.

Hvordan klare hverdagen

Mange som blir syke får problemer med sine hverdagslige gjøremål samtidig. Hvem tar seg av barna, hvem betaler regningene og hvilke rettigheter har man egentlig? Hva kan venner og kolleger bidra med for å hjelpe den syke når hverdagen er snudd opp-ned?

Dette og alt det andre du lurer på får du svar på når Kreftforeningen stiller til

nettmøte hos bt.no 11.mai kl 1230 — 1430.

Disse svarer

Ingrid Renolen, spesialrådgiver ved juridisk seksjon i Kreftforeningen. Hun er advokat og jobber med pasientskadeerstatning, pasientrettigheter, arv og testament, stiftelser og kontrakter.

Bente Kringlebotten, spesialrådgiver ved seksjon levekår og rehabilitering. Hun er sosionom og har lang erfaring innen feltet kreftomsorg. Hun har mye kunnskap om rettigheter og har vert med å bygge opp Kreftforeningens Rettighetstjeneste.

Else Støring, seksjonssjef for Kreftlinjen. Hun er kreftsykepleier med lang klinisk erfaring med kreftsykepleie.