Franske helsemyndighetene meldte fredag om to utbrudd av botulisme i begynnelsen av september, forårsaket av en puré av typen tapenade produsert og solgt i Frankrike. Mattilsynet ber nå forbrukere som kan ha kjøpt med seg disse produktene fra Frankrike om ikke å spise tapenaden.

FARLIG: Dette produktet kan gi alvorlig forgiftning. Matilsynet ber nå alle som har tapanaden om å kaste den.
FOLKEHELSEINSTITUTTET

Botulisme er en alvorlig sykdom forårsaket av bakterien Clostridium botulinum .