Statssekretær Jøran Kallmyr (Frp) gikk torsdag og fredag hardt ut mot Bergens Tidende. Her hevdet han at BT hadde gitt en helt feil fremstilling av innholdet i brevet som afghansk UD i november sendte til norske myndigheter om returpolitikken. Her protesterte de på det store antallet barnefamilier som var blitt tvangsreturnert til Afghanistan.

«Det blir fryktelig feil når Bergens Tidende skriver at denne henstillingen kom som følge av at man sendte ut mange asylbarn. Det er ikke nevnt i det hele tatt i brevet, ikke i den versjonen vi har, hvert fall», uttalte Kallmyr til blant annet Dagbladet.

I mandagens BT gjorde Jøran Kallmyr retrett og innrømmet at han hadde tatt feil. Her fortalte han at Justisdepartementet har forholdt seg til en feilaktig oversettelse av den afghanske asylretur-protesten.

Ventetid

BT har i lengre tid forsøkt å få tak i departementets versjon av det afghanske protestskrivet. Den 20. januar fikk BT avslag på innsynsbegjæringen fra Utenriksdepartementet. På bakgrunn av statssekretærens påstander om at Bergens Tidendes fremstilling av brevet var «veldig feil», søkte BT torsdag på ny innsyn i den versjonen departementet satt på. Seniorkommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange i Justisdepartementet opplyste til BT både i 12-tiden og 16-tiden fredag at de ville komme tilbake med et snarlig svar. Det skjedde aldri.

Søndag og mandag morgen var BT på ny i kontakt med Justisdepartementet for å få se brevet. Klokken 13.09 fikk vi svar av kommunikasjonssjef Gunnar A. Johansen:«De som jobber med dette i Innvandringsavdelingen har planer om å komme tilbake (....) ved 18-19-tiden – og jobbe videre med dette. Det kan derfor drøye før vi har noe klart,» skrev han klokken 13.09 i en e-post til BT.

En halv time senere, klokken 13.40, fikk vi på nytt svar. Denne gangen fra kommunikasjonsrådgiver Linda Hafstad i Justis— og beredskapsdepartementet.

«Hei! Da har jeg fått beskjed fra avdelingen om at departementet må prioritere svaret til Kontroll- og konstitusjonskomiteen i dag, og dessverre ikke har mulighet til å sende oversettelsene i dag,» skriver Hafstad i en e-post.

Hun er en av ni ansatte i Justis- og beredskapsdepartementets kommunikasjonsenhet.

Feil oversettelse

Det afghanske protestskrivet har skapt hodebry for Anundsens og hans høyre hånd, statssekretær Jøran Kallmyr. Etter å ha innkalt til pressekonferanse torsdag der han langet ut mot BTs journalistikk, måtte Kallmyr søndag vedgå at det var feil i oversettelsesversjonen han satt på.

— Vi har nå fått utarbeidet flere nye oversettelser av brevet, etter Bergens Tidendes oppslag. Disse er ikke helt i samsvar med den opprinnelige oversettelsen som vi hadde fått oversendt fra ambassaden i Kabul, og som vi har forholdt oss til. Det ser ut til at den første oversettelsen var feil, sa Kallmyr.

Han kunne fortelle at departementet nå har fått laget fire oversettelser av protestbrevet.

— Ingen av oversettelsen er helt like. Men enkelte av dem er mer i samsvar med Bergens Tidendes versjon enn den vi fikk fra Kabul i november.

Mener BT burde dele

Første gang BT var i kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet for å få en kommentar til brevet var sist onsdag. Totalt ble det sendt over ni spørsmål. Ingen ble besvart.

«Vi mottok disse åtte spørsmålene kl. 13:57 i dag. De berører minst to fagavdelinger – Innvandringsavdelingen og Politiavdelingen. Muligens også Sivilavdelingen. Spørsmålene er ganske omfattende og vi ber derfor om forståelse for at vi ikke klarer å svare i dag. Vi minner dessuten om at vi fikk spørsmålene tre minutter før departementet ble direkte berørt, om enn bare delvis, av en politisk streik. Jeg beklager derfor at vi må be om å få komme tilbake til svarene på disse spørsmålene i morgen,» skrev kommunikasjonssjef Gunnar A. Johansen klokken 16.30 samme dag.

Tross oversettelsesfeil, står statssekretær Jøran Kallmyr fast på kritikken mot BT.

— Min kritikk gikk først og fremst på BTs arbeidsmetoder. Dere ga oss ikke tid til å undersøke hvilke brev dere satt på. Dere delte ikke originalbrevet og oversettelsen med oss før dere trykket saken i torsdagsavisen.

BT publiserte originalbrevet på dari i torsdagsavisen. Samme dag ble den norske oversettelsen lagt ut på bt.no.