Lungseykdommen SARS har et aggressivt forløp og flere hundre personer er blitt syke. Det er rapportert om et relativt høyt antall døde både i Vietnam, Kina, Indonesia, Thailand og Filippinene. Sykdommen er også rapportert i Europa. Det er ikke sendt ut noen advarsel mot å reise til disse landene.

Søbstad sier personer som nylig har vært i disse landene, eller skal reise dit bør være ekstra oppmerksomme på typiske lungbetennelsessymtomer.

— Er du tungpustet, hoster, har feber eller nedsatt allmenntilstand bør du oppsøke lege med en eneste gang. Det samme gjelder om du blir syk under reisen.

Norske helsemyndigheter regner det for lite sannsynlig at denne sykdommen kommer til Norge.

— Vi må likevel være forberedt på å håndtere det dersom det kommer. Vi ber derfor sykehusene om å ta forholdsregler overfor pasienter med lungebetennelse som har besøkt områder der det rapporteres om denne lungesykdommen, sier avdelingsdirektør Preben Aavitsland ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt.