Torsdag la lederen av Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, Elisabeth Torp, frem en omfattende rapport om seksuelle overgrep i kirkelige og andre kristne miljøer. Til Bergens Tidende sier Torp at seksuelle overgrep i slike miljøer kommer til å fortsette til tross for at både Den norske kirke og de fleste andre trossamfunn og kristne organisasjoner har innført nulltoleranse på området.

Jeg tror ikke det blir færre seksuelle overgrep i årene fremover. Større åpenhet fører til at flere saker blir kjent. Men vi ser også at overgriperne opptrer på ”smartere” måter enn før. De første årene var det gjerne slik at godt voksne mennesker tok kontakt for å få hjelp etter overgrep begått for lang tid siden. Nå ser vi at de som henvender seg til oss, blir stadig yngre, sier Torp.

Sterkt inntrykk

Rapporten, der Torp gjorde rede for 10 års kirkelig innsats mot vold og seksuelle overgrep, gjorde et sterkt inntrykk på delegatene på Kirkemøtet, ikke minst på bakgrunn av pågripelsen og fengslingen av en prest i Hamar bispedømme — der også Kirkemøtet holdes - for seksuelle overgrep mot et mindreårig barn.

-De første årene hadde vi fokus på overgrep mot kvinner med mannlige overgripere. De siste årene har vi sett at også menn utsettes for overgrep. Knapt 100 av de 1100 sakene vi har fått rapporter om, gjelder seksuelle overgrep mot menn, la hun til Kirkemøtet..

Torp mener at Kirken har vært for naiv i forhold til seksuelle overgrep i kristne miljøer. I Kirken tror man for godt om hverandre.

Populære

-At overgrep også skjer i kristelige miljøer, og av kirkelige tillitspersoner og kristne mødre og fedre, innebærer hele tiden et moment av overraskelse. Ingen hadde trodd at det ofte er den mest populære og den høyest aktede som er overgriper. Og tilsvarende når det gjelder offeret. Han eller hun er først og fremst en helt alminnelig og normal person. Vi er blitt rystet og skremt over at betrodde og respekterte mennesker også er overgripere, kan være så beregnende og gjøre så vondt mot et annet menneske, hevdet hun.

Satser lokalt

Kirkens Ressurssenter er nå opptatt av å øke kompetansen for at Kirken kan opptre enda mer kvalifisert og bli enda mer skikket til å møte både mennesker som er rammet av overgrep og dem som begår overgrep, som også trenger kvalifisert hjelp.. Spesielt skal det satses på å nå ut med kompetanse på lokalt plan og til de mange miljøene av frivillige i Kirken. I frivillige kristne miljøer kan det nemlig være store mørketall, sier hun.

HÅVARD SÆBØ