— Norsk skole er ikke tjent med en lærerutdanning der alle skal kunne undervise elever på alle trinn i alle fag. Vi trenger større faglighet i lærerutdanningen, sier leder for senteret, Anders Isnes.

En hel generasjon lærere underviste i matematikk i norsk skole uten å ha hatt faget på lærerutdanningen. Nå er matematikk obligatorisk, men ikke naturfag.

— Vi har godt utdannede lærere i for eksempel fysikk i videregående skole, som skaper gode læringsmiljøer rundt seg. Men de fleste med spesialisering i realfag nærmer seg pensjonsalderen, og rekrutteringen er dårlig, sier Isnes.

Han mener at holdningene til fagene i samfunnet også må endres.

— Naturfag og matte har ikke noen prestisje blant de unge. De blir sett på som livsfjerne fag en kan greie seg uten. Det er fag med et «nerdestempel», fag som det koster litt å sette seg inn i, sier Isnes.