JOHN LINDEBOTTEN

Klokken er snart kvart på 10. Dagtoget står oppstilt med avgang 10.28, presis. Togsjef Morten Skår går gjennom vognene og tar et siste overblikk før han lar de ventende passasjerene innta plassene. 7 timer og 24 minutter varer turen før toget siger inn på Oslo S klokken 17.52, presis.

— NSB er en trygg og god arbeidsplass. Og det er en flott opplevelse å ta toget mellom Oslo og Bergen. Men, kommer det med et sukk, - hadde de bare fått bygget Ringeriksbanen, så hadde vi både fått flere passasjerer og tjent penger. Tenk bare på all pendlertrafikken vi kunne fått mellom Hallingdal/Hønefoss og Oslo-området.

Bedre og mer effektivt

Nå har regjeringen bestemt seg for at persontrafikken med jernbane her i landet skal ut på anbud. Regjeringen sitt mål med dette er «å oppnå en mer effektiv bruk av ressursene og å sikre et bedre togtilbud til beste for de reisende», for å sitere samferdselsminister Torild Skogsholm (V) fra BT 7. april i år. Kristelig Folkeparti følger ikke helhjertet med her. I valgprogrammet står det at partiet vil være «varsom med å konkurranseutsette persontransport med jernbane».

Konkurransen om Gjøvikbanen er alt avgjort. Til manges lettelse gikk NSB Anbud av med seieren.

Går ut over sikkerheten

Så står Bergensbanen for tur. I løpet av neste år starter anbudsprosessen. Frykten er der for at driften av Norges mest berømte jernbanestrekning skal gå til et eller annet privat utenlandsk selskap.

— Vi frykter at private selskaper kommer inn og tar med seg det de kan få av offentlige tilskudd. Det vil gå ut over renhold, det vil gå ut over servicen og det vil gå ut over sikkerheten, sier Morten Skår til BT.

— Er de NSB-ansatte redde for arbeidsplassene?

— Vi er redde for at de som vinner anbudskonkurransen vil drive med færre ansatte. De som da er igjen, får et større press, for eks. mer overtid, sier Skår.

Setter stopper for anbud

Konkurranse om jernbanetrafikken er antakelig det området innen samferdsel hvor det er et tydelig ideologisk skille mellom dagens regjering og det rød-grønne alternativet. Med støtte fra Fremskrittspartiet, har Høyre/høyere, Kristelig Folkeparti og Venstre solid flertall for å fortsette sitt opplegg med anbud for å gi NSB konkurranse om persontrafikken på norske skinner.

På den andre siden, mot anbud, står de rød-grønne, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

— Dersom vi kommer i regjering, så vil vi sette en stopper for det planlagte opplegget med anbud på Bergensbanen og andre jernbanestrekninger, sier Sigrun Eng, Ap, som er medlem av Stortingets samferdselskomité. Hun får følge av både Audun Lysbakken fra SV og Magne Skjælaaen fra Senterpartiet.

— Gjøvikbanen kan vi ikke gjøre noe med, men nå får vi se hvordan det eksperimentet går, legger Eng til. Bosatt på Gol, med utsikt til all togtrafikken som passerer øst-vest, er hun opptatt av å styrke NSB. Og hun ønsker enda mer godstrafikk.

— Noe av det vi vil gjennomføre, er å fjerne kjøreveiavgiften for godstransport på jernbanen. Det er en merutgift på 40 millioner kroner som belaster godstransporten på skinner, og den vil vi ha bort, sier Sigrun Eng.

Bare NSB

Eng viser bl.a. til erfaringer fra New Zealand når hun argumenterer mot anbud i jernbanetrafikken. Norsk Jernbaneforbund trekker frem både New Zealand og Storbritannia som skrekkeksempler på hvordan det går når private overtar det som har vært et offentlig ansvar. Store deler av jernbanenettet forfaller. Det går på sikkerheten løs.

Anbud eller ikke, så vil jernbanetrafikken i Norge fortsatt være et offentlig ansvar. Men de rød-grønne går lenger. De mener i utgangspunktet at det bare er NSB som kjenner norske forhold, og at det derfor er NSB som best kan ivareta både de reisendes og statens interesser.

SKEPTISK: Togsjef Morten Skår mener at NSB er en trygg og god arbeidsplass. Han er ikke sikker på at arbeidsforholdene blir like gode i et privat togselskap.<br/>Foto: VEGARD VALDE