— Jeg er 99 prosent sikker på at det faktisk er deler fra "Utvik Senior" som ligger der ute. Hvem skulle tatt seg bryet med å dumpe en motor og vrakrester på en sånn måte, spør skipper Sigmund Fredriksen retorisk.

Han er som medlem av kommisjonen som undersøker forliset, forsiktig med å uttale seg til NTB om det som skal skje i de nærmeste dagene.

Men han legger ikke skjul på at han er spent og han har heller aldri lagt skjul på at han mener havariet må granskes på nytt.

Selv på sjøen

Fredriksen var selv på havet 17. februar 1978 da fiskebåten forliste og alle ni om bord forsvant. Han har lenge hevdet at "Utvik Senior" ble rent i senk av et annet fartøy. Den gang så han et radarekko av et annet fartøy med kurs for området for forliset.

Havarikommisjonen konkluderte imidlertid etter havariet med at «Utvik Senior» hadde gått på et skjær.

Denne konklusjonen grunnstøtte da motoren nylig ble funnet 6 kilometer fra nærmeste skjær. I mai oppnevnte Justisdepartementet og Fiskeridepartementet den nye kommisjonen som skal finne svar på mysteriet.

Det var en gruppe fra NRKs Brennpunkt, om bord i Marinens dykkerfartøy KNM "Tyr", som fant båten på 35 meters dyp tirsdag 23. april i år.

Kolliderte med ubåt?

"Utvik Senior" hadde kontakt med land en time før den var ventet inn. Så ble det helt stille. Mange har, som Fredriksen, ment at den 90 fot lange garnbåten ble rent i senk av et ukjent fartøy.

Skader på vrakrester tyder på et kraftig sammenstøt med baugen på en annen båt. Det har vært hevdet, også fra forskerhold, at det andre fartøyet kan ha vært en ubåt enten fra Sovjet eller NATO.

Hevingen av vrakdelene er en svært viktig del av puslespillet når kommisjonen, som ledes av dommer Brit Ankill i Salten tingrett, skal avgi sin rapport om hva som skjedde den skjebnesvangre kvelden.

Rapporten skal leveres innen 1. oktober 2003.

Far anklager

Karstein Fredriksen som mistet sin sønn Knut-Ivar (26), føler seg sikker på at havariårsaken er en kollisjon, men håper på konkrete svar.

— Hvis motoren sto i revers, vil det for eksempel tyde på at skipperen har forsøkt en unnamanøver, sier han til NTB.

Men Karstein Fredriksen sier myndighetene fratok de pårørende muligheten for å se de skyldige straffet med havarikommisjonens opprinnelige konklusjon.

— Den største forbrytelsen var å forlate dem uten å melde fra. Det kan tenkes at de aldri merket kollisjonen, men det tror jeg ikke. De slapp unna, sier han.

Tirsdag ønsker han å bli med bergingsfartøyet ut og hente vrakdelene. De pårørende har søkt Justisdepartementet om 50.000 kroner for å dekke utgiftene.

Denne søknaden vil ifølge ekspedisjonssjef Anne Kristin Herse trolig bli behandlet denne uken.

(NTB)