Roger Pilskog er en av 315 tillitsvalgte som utgjør LOs høyeste organ, kongressen, der retningen på LOs politiske krav de neste fire årene blir staket ut.

Pilskog er godt fornøyd med at det ser ut til å bli et kompromiss om det han regner som den aller kinkigste saken, pensjonsspørsmålet:

LO-sekretariatet har nylig sendt ut et forslag som innebærer å si ja til endringer i folketrygden, om enn andre endringer enn det regjeringen har foreslått. Sier kongressen ja til forslaget, betyr det at dagens regjering kan forhandle seg frem til en endring i folketrygden før valget, uten å utfordre den mektige Landsorganisasjonen.

Pilskog mener regjeringen bør gripe muligheten.

— Hvis de inngår et bredt forlik, så er dette et godt forslag å inngå forlik om, sier Pilskog.

Vil tjene

Pilskogs medlemmer i byggebransjen vil i motsetning til regjeringens forslag ikke tape på forslaget til ny folketrygd. Samtidig blir det fortsatt mulig å gå av tidligere med avtalefestet pensjon, mener han. Grunnen er at inntekten gjennom hele arbeidslivet avgjør hvor stor pensjonen blir, ikke bare de 20 best betalte årene.

Motstanden mot endringer i folketrygden har vært og er stor i LO, og Pilskog tror også det blir kraftig diskusjon før kongressen bestemmer hva LO skal mene.

Men kompromissforslaget fra LO-sekretariatet kan hindre en ødeleggende splittelse mellom privat og offentlig ansatte, mener Pilskog.

— Det ville vært en ulykke om det påkongressen hadde vært uenighet mellom privat og offentlig sektor om hvordan pensjonen skulle være.

Gylne tider

Det er gylne tider i byggebransjen om dagen.

— For kvalifiserte folk er det en gullalder. Det er lett å få jobb, sier Pilskog.

Bygningsarbeidere fra de nye EU-landene er ettertraktet for å holde hjulene i gang.

-Vi trenger jo arbeidskraft, folk skjønner jo det, sier Pilskog.

Men arbeidsinnvandringen fra de nye EU-landene har en ulempe som Pilskog frykter. At folk kommer til Norge og utkonkurrerer norske arbeidere ved å jobbe for mye lavere lønninger. Det gjør det blant annet vanskeligere for arbeidsledige å finne seg jobb.

— I tidligere tider når vi har hatt slike boomer som vi har nå, så har vi fått sluset inn mange arbeidsledige. Veldig mange har kommet i arbeid og blitt stående i arbeid, sier Pilskog.

— Det skjer ikke nå?

— I veldig liten grad.

Frykten for det fagbevegelsen kaller sosial dumping er årsaken til at Pilskog har engasjert seg for å ta i bruk loven om såkalt allmenngjøring - lovfesting - av tariffavtaler.

LO må kreve innsyn

Vedtaket om å lovfeste norske tariffavtalen på Mongstad og seks andre olje- og gassanlegg langs kysten, er et resultat av initiativ fra Pilskog og andre fagforeningsledere i Bergen.

Dette vedtaket har også banet vei for at LO krever en lovfesting av tariffavtaler i byggebransjen i Oslofjord-området. Pilskog vil ha slik lovfesting også i Hordaland. Bygningsarbeiderne i Bergen har satt Frode Skagen på jobben med å dokumentere at konkurransen fra billig utenlandsk arbeidskraft - såkalt sosial dumping - er et problem også her.

Det LO-kongressen kan gjøre i denne saken er å presse frem en lovendring som gir fagforeningene rett til innsyn til lønns- og arbeidsvilkår, mener Pilskog.

Sekstimers dag gir skift

Blant de over 800 forslagene til kongressen er det også et forslag om å arbeide for sekstimersdagen.

Det har Pilskog liten sans for.

— Jeg for min del er mildt sagt skeptisk. Min oppfatning er at i byggebransjen er det et ikke-tema.

Skulle sekstimers dagen bli innført, vil toskiftordninger være like om hjørnet, og problemene med henting, bringing og pass av barn være større enn i dag.

— Da begynner 7,5 timersdagen å bli veldig gullkantet, sier Pilskog.