ARNE COLLIANDERarne.colliander@bt.no Fredag skal regjeringen legge frem sine planer for fremtidens forsvar. De bygger på Forsvarsstudien 2000, utarbeidet av Frisvold. Forsvarssjefen fikk i oppdrag å beskrive hvilket forsvar vi får for 25 milliarder i året.— Jeg håper selvsagt at politikerne øker rammen. Det viktigste er likevel at vi får en forutsigbar ressurstilførsel, sier general Frisvold. Smerter overalt Han understreker at Forsvarsstudien ikke er noen anbefaling fra hans side, men en beskrivelse av hva vi får for 25 milliarder. Så blir det opp til politikerne å omdisponere innenfor rammen, eller å øke den. Forsvarssjefen ønsker ikke å gå inn på hvor kuttene vil svi mest. - De smerter både i Hæren, Luftforsvaret og Sjøforsvaret, sier han. I Hæren kan flere garnisoner forsvinne. Luftforsvaret er for tiden uten Hercules-fly, og innkjøp av nye kampfly er skjøvet ut i det blå. I Sjøforsvaret kan en rekke fartøyer bli tatt ut av tjeneste, deriblant alle MTB-ene. Kvalitet - Får vi et godt nok forsvar for 25 milliarder?- Det er en skjønnsmessig vurdering. Jeg er opptatt av at vi får et best mulig forsvar for pengene, og at det er kvalitet over det vi står igjen med.Forsvarssjefen ønsker et forsvar som er tilpasset virkeligheten.- Fremtidens forsvar må være oppgave-fokusert, understreker han.Sigurd Frisvold er fullt på det rene med at Forsvarsstudien 2000 har skapt bølger. Rask omstilling - Noe annet ville ha vært uventet. Forhåpentlig er den et godt utgangspunkt for en politisk diskusjon om hvilket forsvar vi trenger og hva vi kan få.Når Stortinget til våren tar den endelige beslutningen om fremtidens forsvar, håper Frisvold på en rask omstilling.- Det er viktig med en rask tilpassing til fremtidens prioriterte oppgaver, sier han.Mange mener det er feil å bygge fem nye fregatter til 14 milliarder når en ser hva som ellers blir igjen av Forsvaret.- Jeg holder fast ved at det er en riktig beslutning å bygge nye fregatter, både med tanke på den nasjonale sikkerheten og våre internasjonale forpliktelser. Det er ingen tvil om at vi har behov for disse fregattene, poengterer general Frisvold.