Etter et møte fredag med seks arbeidstakerorganisasjoner var både Storberget og organisasjonene samstemte om at partene er innstilt på en fortsatt konstruktiv dialog.

Lederen i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, var imidlertid mer tilbakeholden enn lederen for Politijuristene, Curt A. Lier, som sa at signalene fra fredagens møte «vil bidra til å roe gemyttene ute».

Ikke på teppet

Møtet var berammet for lang tid siden. Politiorganisasjonene var ikke innkalt på teppet etter at lederen i Oslo Politiforening, Sigve Bolstad, ga uttrykk for at grove voldsforbrytelser kan skje som følge av bemanningskrisen i politiet. Bakgrunnen for uttalelsen var overfallet på en mann i Oslo sentrum som senere døde av skadene han fikk.

I Dagbladet fredag slo Storberget fast at slike uttalelser er å gå langt over streken og at de undergraver folks tillit til politiet.

– I den grad det oppfattes slik at politiet bruker en tragisk sak for å rette søkelyset mot ressurssituasjonen i politiet, er det uheldig, sa Arne Johannessen etter fredagens møte.

– Men det er viktig at en fagforeningsleder tør si ifra og jeg forstår at det reageres, la han til.

Fortsatt dialog

Møtet i januar vil ifølge Storberget ha tre hovedtemaer: Driftsmessig gjennomgang av Politi-Norge, innfasing av flere sivile ansatte i politiet og arbeidstidsbestemmelser.

Alle parter er innstilt på dialog og politiets organisasjoner har ingen ultimative krav.

– Justisministeren kommer med klare signaler om dialog og vilje til å diskutere alle spørsmål som er viktig, men det er krevende, sa Johannessen.

Falch, Knut
Falch, Knut