— Jeg håper og tror at amerikanske velgere tar klimaet på alvor, krever lederne til ansvar og kaster den som ikke gjør det velgerne ønsker, sa statsministeren til norske presse etter sin tale på FNs klimakonferanse.

Stoltenberg understreket hvor viktig det er at USA blir en del av den nye klimaavtalen i København.

- Umulig uten USA

— Uten USA kan ikke klimaet reddes. Både fordi USA står for noen av verdens mest betydelige utslipp og fordi uten USA vil ikke Kina binde seg til utslippsreduksjoner. Disse to landene samlet står for 40 prosent av verdens klimagassutslipp, sa statsministeren.

På spørsmål om hvordan han fremmer dette synet sa Stoltenberg at han "sier det veldig klart i alle sammenhenger hvor klima er et tema".

På tross av liten framdrift og muligheten for et magert politisk resultat etter Balimøtet er han fortsatt optimistisk.

— Jeg tror at sannheten og fornuften vinner fram. Det tar bare så forømt lang tid. Vi burde vedtatt en avtale i dag medd store utslippskugtt, men mange land nøler. Derfor tar det tid, kommenterte statsministeren.

Rike land må betale

Hvem som skal gjøre opp for seg når regningen for CO2-rensing og klimaskader kommer på bordet mener Stoltenberg det ikke må være noen tvil om.

— De rike landene har hovedansvaret, men også fattige land må påta seg forpliktelser. Men de rike landene må betale for de fattige landenes forpliktelser, ikke for å slippe unna kutt i sine egne land, men fordi tre fjerdedeler av framtidens utslipp vil komme i uland. Samtidig er det heller ikke slik at de rike landene skal ta 100 prosent av regningen for rensetiltak, teknologioverføring og klimatilpasning. Det er forskjell på ulandene og noen vil være i stand til å betale mer.

Den rike verden har uansett muligheten til å bidra med brorparten. For mindre enn to prosent av bruttonasjonalproduktet i de rike landene kan utslippene minimeres, sa Jens Stoltenberg.

Scanpix