Ifølge Aftenposten søndag vurderer Norske Skog å etablere produksjon for tømmerbasert biodiesel i Skien-området. Haltbrekken er glad for nyheten, men sier til NTB at Norske Skog samtidig bør produsere biodrivstoffet etanol, som også kan lages av tømmer.

I dag er biodiesel fritatt for avgifter, mens etanol er avgiftsbelagt.

– Regjeringen bør også fjerne avgiften på etanol. Ikke bare for å få i gang biodrivstoffproduksjon i Skien, men for å få ned klimagassutslippene fra samferdselssektoren, sier Haltbrekken til NTB.

Lederen i Naturvernforbundet disponerer for tiden selv en miljøbil som går på ulike typer drivstoff.

– I Sverige finnes det 20.000 slike mulitifuelbiler og ventelistene for å få en slik bil er lange, sier Haltbrekken til NTB.

Nye arbeidsplasser

Bak biodiesel-undersøkelsene som Norske Skog har satt i gang i Skien, ligger et ønske om å bidra til nye arbeidsplasser i området etter beslutning sist høst om å nedlegge Union-fabrikken i Skien.

Norske Skog unngår å navngi andre mulige deltakere i et slikt prosjekt. Men Aftenposten får av ulike kilder bekreftet at Norsk Hydro, som er storaktør i det skandinaviske marked for tradisjonelt drivstoff, har vist interesse for å være med.

Overfor Aftenposten vil Hydro verken avkrefte eller bekrefte dette. I Norske Skog bekrefter konserndirektør Christian Rynning-Tønnesen at papirgiganten ser med voksende interesse på muligheten for å være medeier i det som kan bli Norges første store anlegg for tømmerbasert biodiesel.

Arbeidsgruppe i sving

Konserntillitsvalgt Jan Grini i Norske Skog sier til NTB at han kjenner til planene om utvikling av anlegg for tømmerbasert biodiesel. Grini forteller at Norske Skog har nedsatt en arbeidsgruppe som vurderer etterbruk av Unions fabrikkområder etter nedleggelsen av papirfabrikken.

Ifølge Grini, som er de ansattes og tillitsvalgtes representant i gruppen, leder finansdirektør Rynning-Tønnesen i Norske Skog gruppens arbeid. Øvrige medlemmer av faggruppen er varaordføreren i Skien, fylkesordføreren i Telemark, en representant fra Innovasjon Norge og en representant fra Norske Skog. Konsulentselskapet ECON er ifølge Grini også engasjert av Norske Skog i dette arbeidet.

– Jeg kjenner ikke til at Norsk Hydro skal være interessert i å gå sammen med Norske Skog om produksjon av tømmerbasert biodiesel. Det tror jeg er en spekulasjon, sier Grini til NTB.

Åpne

– Vi er åpne for å vurdere deltakelse i et slikt prosjekt, sier finansdirektør Rynning-Tønnesen i Norske Skog.

Han understreker at en rekke forhold omkring det mulige biodieselprosjektet ikke er avklart. Derfor kan det ifølge ham gå måneder før det blir avgjort om noen vil satse store millionbeløp på et slikt prosjekt, og i tilfelle hvem som vil gjøre det.

Konserntillitsvalgt Jan Grini sier til NTB at han har tro på produksjon av miljøvennlig biodiesel

– Biodiesel er interessant, men det vil ta tid å utvikle anlegg for produksjon. Både mer forskning og utvikling må til, sier han.