For første gang har forskere avslørt hvor arvestoffet til tuberkelbasillen som forårsaker tuberkulose (TBC), ligger latent i normalt lungevev hos helt friske personer. At basillene ligger latent, betyr at de er der uten at sykdommen slår ut.

En tredjedel av alle mennesker i verden er smittet. Når som helst kan sykdommen bryte ut og flere bli smittet. Sykdommen, som griper om seg i store deler av verden, vil være en svøpe i mange år hvis man ikke kan stoppe den latente infeksjonen, skriver Aftenposten.

De banebrytende funnene til de norske, mexicanske, etiopiske og engelske forskerne kan være første skritt mot en løsning. Fredag offentliggjøres resultatene i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet.NTB