Fedme er nærmest en epidemi i mange industriland. Fedmen gir pasienter høyere risiko for hjertesykdommer, diabetes og andre helseproblemer.

Forskningen på den nye medisinen, som er utført ved det farmasøytiske firmaet Mercks laboratorier i New Jersey i USA, er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature Medicine.

Det kjemiske stoffet som ble gitt til rotter som fikk en diett med høyt fettinnhold, reduserte kroppsvekten og fettavleiringen i kroppen sammenliknet med rotter som ikke fikk det.

Da det samme stoffet ble gitt mer direkte i rottenes hjerne, reduserte det matinntaket og kroppsvekten.

Hos rotter reduserte stoffet fettinntaket med 20 prosent, noe som, dersom det kan gis til mennesker, ville gi en markant vektreduksjon.

Etterlikner insulin

Stoffet virker mot reseptorer i hjernen som normalt er følsomme for hormonet insulin.

Insulin kan ikke gis som medisin for å trigge denne meknismen fordi svært lite, om noe, av insulinet ville klare å nå opp i hjernen hvis det ble injiserta eller tatt i pilleform.

Forskerne hos Merck har utviklet et lite protein som har samme effekt på reseptorene som virkelig insulin, men dette proteinet blir ikke brutt ned i magen og kan nå hjernen.

Dette gir løfte om en «anti-fettpille» dersom fremtidige forsøk viser at etterlikningsmolekylet er virksomt på mennesker slik som på rotter.

Økende problem

Spesialister på stoffskiftesykdommer mener at en eventuell ny medisin kan rettes mot appetitten mer direkte enn dagens medisinering.

Dersom det ikke aksjoneres mot fedme, vil en av fem menn og en av fire kvinner i Storbritannia lide av fedme i år 2005.

Fedme koster det engelske helsevesenet en halv milliard pund i året i pasientbehandling og det går ytterligere to milliarder pund med til for eksempel sykefravær.

I England alene er fedme årsak til at 30.000 mennesker dør årlig.

FLERE FETE: I stadig flere land i den vestlige verden er fedme nærmest en epidemi.
FOTO: SCANPIX