Lignende sjokkmeldinger har nemlig runget over en rekke europeiske land tidligere i vår, for så å bli avløst av lettelse da endelige prøver har avkreftet mistanken om munn— og klovsyke.

- Foreløpig liten dramatikk - Det er foreløpig liten dramatikk rundt dette tilfellet, sa direktør Eivind Liven i Statens Dyrehelsetilsyn til NTB mindre enn en time etter at mistanken ble kjent.

Tidligst om et par-tre dager får veterinærmyndighetene svar på testene som er tatt av besetningen på Finnøy i Ytre Ryfylke. Prøvene er sendt til Danmark.

Liven ønsker å avdramatisere situasjonen, og sier Dyrehelsetilsynet tar prøvene for å være på den sikre siden.

Sjokk i Ryfylke Men den geografiske nærheten mellom Rogaland og hardt rammede Storbritannia gir grunn til bekymring. Landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen sier at han tar mistanken svært alvorlig.

— Dette er en gård i et område vi har vært nervøse for. Hit kommer trekkfuglene, det er ikke usannsynlig at sykdommen kan smitte på den måten, sier Hanssen til NTB.

Sjokket etter fredagens foruroligende melding var særlig stort på Finnøy i Ytre Ryfylke.

— Vi er veldig anspente her nå. Jeg hørte om det på nyhetene og fikk nesten sjokk, sier Tarald Lauvsnes, leder i Finnøy Bondelag, til NTB.

Hvis prøvene fra Danmark viser seg å være positive, er det aktuelt å sperre av den nordlige delen av øya. Bondelaget har 160 medlemmer, og 9000 kyr og sauer beiter i nærheten av hverandre.

— Gårdene ligger tett i tett. Hvis sykdommen kommer ett sted, har vi den sannsynligvis over hele øya, sier melkeprodusent Reidar Roda på Finnøy til NTB

Nøkternhet Men også i Rogaland hersker nøkternheten.

— Vi håper og tror dette er falsk alarm. For ikke å ta noen sjanser, har vi slått alarm. Inntil vi får bekreftet eller avkreftet om dette dreier seg om munn- og klovsyke, er gården avstengt, sier distriktsveterinær Erling Bleie til NRK.

Rådgiver Einar Mortensen ved Fylkesveterinæren i Rogaland omtaler smittemistanken som svak.

-Dette er snakk om å være føre var, sier Mortensen.

Bonden ble oppmerksom på at et av dyra hans var syk torsdag kveld.

— Eieren oppdaget et sykt dyr på gården og tilkalte veterinær. Han fattet mistanke til at dette kunne være munn- og klovsyke og kontaktet distriktsveterinæren, opplyser Bleie.

Området rundt besetningen er sperret av, og andre besetninger i nærheten som har vært i kontakt med den aktuelle besetningen, er under observasjon.

En utenfor mistanke Besetningen består av 17 melkekyr og 22 ungdyr, og det er to av ungdyrene som viste sykdomstegn. Det ene av dem er allerede utenfor mistanke.

— Vi får håpe og tro at dette bare dreier seg om en mistanke. Vi har jo sett i andre land at det ikke har vært munn- og klovsyke alle stedene det har vært mistanke om det. Vi får håpe på det beste. Hvis det blir bekreftet at dette er munn- og klovsyke, vil det være dramatisk for hele næringslivet på Finnøy, sier bondelagsleder Tarald Lauvsnes til NTB. NTB

Les også: Bondelagsleder sjokkertHåper mistanken ikke er reellRundt 9000 beitedyr på øyen Bonden tror ikke på munn- og klovsyke Fakta om munn- og klovsyke