Fra torsdag til fredag avdekket Folkehelseinstituttet salmonella hos seks nye personer.

– Vi har funnet bakterien i matrester hos en av pasientene, men tør ennå ikke peke på et bestemt produkt. Vi er nødt til å analysere dette videre. Men det ser lovende ut. Vi har håp om å finne smittekilden om relativt kort tid, sier avdelingsdirektør Stein-Ivar Ormsettrø i Mattilsynet til TV 2 Nettavisen.

Folkehelseinstituttet og Mattilsynet startet fredag arbeidet med å kartlegge kostholdet blant folk i Sør-Norge for å komme nærmere smittekilden.

– Det som er interessant er at nær hele Sør-Norge er rammet av dette, men ingen i Nord-Norge. Det gir oss noe å gå etter, sier beredskapsdirektør Preben Aavitsland i Folkehelsa til NTB.

Salmonellavarianten, kalt Salmonella kedougou, regnes ikke som like hissig som E.coli-bakterien som herjet tidligere i år, men en eldre mann fra Buskerud som ble smittet, døde senere.

Vil utelukke

I pinsen vil et trettitall personer som ikke er syke bli grundig intervjuet om sine matvaner for å kartlegge hvilke matvarer de har kjøpt og spist uten å bli syke. En slik framgangsmåte vil vanligvis kunne gi smittejegerne en indikasjon på hvor de kan begynne å lete etter bakteriene.

– Salmonellasmitte kan ligge skjult i en mengde forskjellige matvarer. Det er ikke selvfølgelig hvor vi skal begynne å lete før vi i alle fall har en viss idé om hvor den ikke befinner seg, sier Aavitsland.

Han betegner smitten fra den aktuelle bakterien, Salmonella kedougou, som svært ubehagelig for den som får den. Den kan best sammenlignes med en kraftig turistdiaré, noe som rammet over tusen nordmenn i året.

Ukjent opphav

Denne spesielle salmonellabakterien er aldri tidligere påvist i Norge utover noen spredte tilfeller der folk er blitt smittet i utlandet. Nå er altså 35 personer påvist med bakterien. Det er ikke noe entydig spor som viser hvordan spredningen kan ha foregått, men Aavitsland er overbevist om at en matvare er årsaken til spredningen.

De som er blitt syke er bosatt fra Sør-Trøndelag til Aust-Agder. Det er særlig mange påviste tilfeller i Buskerud og Hedmark.

Med de nye tilfellene som ble avdekket fredag er to nye fylker føyet til på listen. Verken i Østfold eller Rogaland er salmonellabakterien påvist tidligere. Blant de nye tilfellene som ble påvist fredag var en mor og to små døtre som ble syke i Hordaland 20. mai.