Under et folkemøte på Knarvik i går sa Brende at de mange negative reaksjonene på forslaget om nedlegging hadde gjort inntrykk på ham.

— Nå vil jeg ha en ny faglig vurdering av denne saken fra SFTs side. Det blir ikke gjort noe før denne gjennomgangen er ferdig og vi har hatt en skikkelig høringsrunde, sa Brende.

Under folkemøtet fikk Brende tildelt Hordaland Naturvernforbunds miljøvernpris for 2002. Han fikk prisen for den innsatsen han har gjort for å stoppe utslippene fra Sellafieldanlegget.

Brende lovet også en statlig tiltakspakke for å rydde opp i forurensede norske fjord- og havnebasseng.

— Jeg synes det er pinlig at det er restriksjoner på bruk av fisk og skalldyr i 27 norske fjorder. Dette er vi nødt til å rydde opp i. Det vil koste flere titalls milliarder kroner.

Miljøvernministeren ville ikke si noe om statens bidrag til opprensing. Men han lovet at det i løpet av året ville bli satt i gang tre pilotprosjekt for slik opprensing.