MARGUNN REE MICHELSEN margunn.michelsen@bt.noAricept heter medisinen som nå er utprøvd. 671 pasienter med mild eller moderat Alzheimer deltok i den internasjonale, multisenter undersøkelsen. Resultatet viste at behovet for sykehjemsplass kan utsettes med omtrent to år når pasienten får Aricept.— Pasientene blir ikke friske, men medisinen bremser ned de negative sidene ved sykdommen, sier Stein Husebø, overleve ved Bergen Røde Kors Sykehjem.Alzheimer er en sykdom det er blitt forsket mye på. Ennå vet en ikke hva sykdommen kommer av. Det en har sett er at Alzheimer-pasientene får en forandring i eggehvitestoffene i hjernen. De mister kontrollen over sine tankeprosesser og får atferdsforandringer. De klarer ikke å tilpasse seg den verden de lever i.- Medisinen gjør at de mestrer livet lenger, og gjør at de blir en mindre belastning for de pårørende som strekker seg langt for å ha sine kjære boende hjemme. Alzheimer-pasientene har det som regel best hjemme. Vi ser som regel en klar forverring når de må flytte til et fremmed sted, sier Stein Husebø.Studien, som nylig ble publisert på The 14th annual meeting of the American Assosiation for Geriatric Psychiatry, viser også at det er viktig at Aricept-behandlingen starter så tidlig som mulig.I Norge i dag er det omtrent 70.000 som lider av demens. Utgifter i forbindelse med omsorg av demente personer er beregnet til 12-14 milliarder kroner. Alzheimer er den vanligste typen aldersdemens og utgjør rundt 60 prosent av disse. En regner med at omtrent fem prosent av alle over 65 år og cirka 15 prosent av de over 75 år lider av demens. Den forventede eldrebølgen vil øke antall aldersdemente radikalt.- Det er ikke bare pasienten og deres pårørende som får en gevinst av Aricept. Samfunnet vil også ha en økonomisk gevinst av at behovet for sykehjemsplass kan utsettes, sier Stein Husebø. Arisept er karakterisert som den dyr medisin. Skal en betale medisinene selv må en regne med 15.000 til 18.000 kroner i året. Aricept er godkjent av Statens legemiddelkontroll, men ikke godkjent for refusjon på blå resept. Svært mange pasienter får av den grunn ikke tilgang til medisinen.