-EØS-avtalen omfatter handel med levende dyr, og Norge kan ikke stanse importen uten en faglig begrunnelse. Den finnes foreløpig ikke, sier landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen.

Et oppslag i Nationen i dag skapte betydelig turbulens, både i Landbruksdepartementet, den norske EU-delegasjonen i Brussel og kanskje ikke minst i EUs Oslo-delegasjon, der en anonym kilde uttalte seg om mulighetene for ensidig norsk importforbud. Og det på en måte som fikk Hanssen til å tenne.

-Vi har ikke grunnlag for å forby import. Skal vi innføre forbud, må vi ha en solid faglig begrunnelse. Verken når det gjelder folkehelsen eller dyrehelsen er situasjonen slik at det kvalifiserer til importstans, sier landbruksministeren.NTB