Han tror den siste ukas uttalelser fra imamer i Oslo skaper distanse mellom innvandrerbefolkningen og etniske nordmenn, og at det i verste fall kan føre til at det blir vanskeligere for muslimer å få seg jobb i Norge.

– Jeg reagerer sterkt på det fordi jeg synes det er uttrykk for ekstreme synspunkter og holdninger, sa Hanssen til NRK fredag.

Statsråden tror vi lar oss sjokkere av at imamer, som er åndelige veiledere for muslimer, formidler slike holdninger.

– Det skaper usikkerhet og utrygghet. Det kan føre til at vi generelt blir mer bekymret og kan i neste omgang føre til at det er verre for muslimer for eksempel å få jobb, fortsatte Hanssen.

Utsagnene ministeren reagerer på har kommet fra flere imamer i Oslo som betviler at muslimer står bak angrepene 11. september. Zulqarnain Sakandar Madni gikk så langt som å beskylde USA for selv å stå bak.