• Reaksjonene fra EU viser alvoret i det vedtaket vi har gjort. Vedtaket om å innføre importforbud var ingen enkel avgjørelse, sier landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen til NTB.

Han mener at importforbud ikke er i strid med veterinæravtalen mellom Norge og EU.

— Vi ser på reaksjonene som kommer hvor avgjørende viktig der at beslutningene blir fattet med grunnlag i et klart faglig råd, sier Hanssen.

På trygg grunn — Vi mener at vi i henhold til avtalen har adgang til å bruke sikkerhetsklausulen i avtalen når det foreligger fare for norsk folke-eller dyrehelse. I denne situasjonen har vi vurdert at fare foreligger, sier landbruksministeren.

Han sier at regjeringen har fulgt prosedyrene i avtalen når det gjelder varsling om at Norge iverksetter importforbud.

Hanssen er klar over at Norge innen ti dager kan bli innkalt av EU-kommisjonen til konsultasjoner, og han sier at han er forberedt på å møte opp dersom det er ønskelig.

— Vi mener når alt kommer til alt at vi er på trygg grunn, konkluderer landbruksministeren overfor NTB.

Regjeringens ansvar Høyres landbrukspolitiske talsmann, Ansgar Gabrielsen, sier til NTB at han regner med at regjeringens beslutning står trygt i forhold til EU.

Høyre anbefalte onsdag formiddag regjeringen om å innføre importforbud, men Gabrielsen understreker at det er regjeringen som må stå ansvarlig for avgjørelsen. Han sier også at Høyre gjorde det klart at partiet ikke ville stemme for noe forslag om å pålegge regjeringen om å innføre importforbud dersom den hadde kommet til en annen konklusjon.

— Vi stoler på at det er foretatt faglige og juridiske vurderinger i forhold til sikkerhetsklausulen, og forutsetter at regjeringen har fattet en beslutning som holder vann, sier Høyres talsmann.

NTB