— Det er for tidlig å mene noe om hvorfor ting gikk galt. Det er hevet over tvil at folk ikke har trodd at vi har de beste løsningene. Det er veldig skuffende, sier Hanssen til NTB.

Han sier at det nå er tid for selvransakelse internt i partiet.

— Det er helt naturlig at vi nå bruker mye tid på å oppsummere og at vi får til en bred og åpen prosess, sier Hanssen.