— At det skal være utstedt pass med falsk identitet ved den irakiske ambassaden i Stockholm, skaper store utfordringer for oss. Alle typer dokumenter må heretter behandles med sterk tvil, og vi må være veldig forsiktig, sa arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) etter at han onsdag møtte sin svenske kollega, innvandringsminister Tobias Billström.

Norske myndigheter kombinerer allerede dokumentsjekk med en språktest for å avsløre personer som påberoper seg å være irakere, men som ikke er det i det hele tatt.

— De kan satse på opphold i Norge ved å si at de er irakere, sa Hanssen. Spesielt varsom vil norske myndigheter være med å innvilge statsborgerskap til irakere.

MUF-erne

Pass-saken kan få følger for de om lag 200 kurderne fra Nord-Irak som i flere år har oppholdt seg i Norge på såkalt MUF-status, midlertidig opphold uten rett til familiegjenforening.

— Mange MUF-ere har fått opphold basert på at de kunne legge fram gyldig pass. Nå spørs det om vi kan stole på at passene er gyldige sa Hanssen.

Etter at Saddam Husseins regime ble styrtet, har irakere bosatt i Skandinavia strømmet til Iraks ambassade i Stockholm for å få pass. Mange av dem som flyktet fra Irak, oppga falsk identitet i Skandinavia. Fra Norge økte strømmen av passøkere spesielt etter at norske myndigheter våren 2005 åpnet for oppholdstillatelse til irakiske MUF-ere med pass.

26.000 personer

Ifølge svenske medier har rundt 26.000 personer i Norge og Sverige fått pass med falskt navn, men verken Hanssen eller Billström kan bekrefte dette antallet.

— Vi vil gjerne avvente opplysninger fra den irakiske ambassadens side. Det er mange tall som svirrer i lufta, sa de to statsrådene.

Den irakiske ambassadøren i Stockholm, Ahmad Bamarni, tilbakeviste onsdag ettermiddag under en pressekonferanse i Stockholm påstandene om at den irakiske ambassaden har utferdiget pass på uriktig grunnlag.

— Her er det et stort behov for at han klargjør hva fakta er. Det han har sagt til meg, er at det er utstedt pass der han var klar over at det ikke var samsvar mellom passet og vedkommendes identitet, sa Hanssen etter at han hadde hørt ambassadørens benektelse.

Norsk politi avslørte

Det var norske medier som i slutten av januar brakte opplysningene om de irakiske passene etter at politiet i Oslo hadde sprengt en forfalskerliga.

Den irakiske Sverige-ambassadøren innrømmet da overfor Aftenposten at ambassaden har utferdiget pass på grunnlag av falske dokumenter, siden ambassaden ikke har hatt mulighet til å kontrollere dokumentenes ekthet.

Den svenske innvandringsministeren Tobias Billström understreket at det er stort behov for samarbeid og utveksling av informasjon mellom norske og svenske myndigheter i denne saken

— Fra svensk side er vi veldig interessert i at Sverige får ta del i hva norsk politiet har funnet, sa Billström.

FRYKTER FALSKE PASS: Sveriges migrasjonsminister Tobias Billström møtte arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen til et arbeidsmøte i Oslo onsdag ettermiddag. De to ministerne tok spesielt opp at flere tusen pass skal være utstedt på falsk grunnlag av den irakiske ambassaden i Stockholm.
Solum, Stian Lysberg