John Lindebotten og NTB

Inger Lise Hansen fikk 103 stemmer mens With fikk 55 stemmer. Ellen Solheim fra Rogaland måtte nøye seg med 35 stemmer.

Hansen er 25 år og avtroppende leder i KrFU. Hun overtar etter Knut Arild Hareide

Ledervalget kom litt i skyggen av nestledervalget denne gangen. Dagfinn Høybråten ble gjenvalgt som Kristelig Folkepartis leder og Dagrun Eriksen ble gjenvalgt som 1. nestleder. Begge ble valgt med akklamasjon.

Den unge 2. nestlederen ble fremmet som motkandidat til valgkomiteens to kandidater. Inger Lise Hansen er spesielt engasjert i miljøsaker og kampen for menneskeverdet/fattigdomsproblematikken. Hun blir beskrevet som liberal i Kristelig Folkeparti-sammenheng. Blant annet skal hun ha et mer liberalt syn på homofilt samliv enn det tradisjonelt konservative synet i partiet.