Dette fremgår av AC Nielsens siste årsstatistikk, fra april i fjor til april i år.

— Vi er ganske stolt over at Hansa i denne tolvmånedersperioden er det norske ølmerket som har solgt best, sier adm.direktør Lars Midtgaard i Hansa Borg Bryggerier.

Bare det danske «billigmerket» Tuborg, som Ringnes produseres på lisens fra sin danske eier Carlsberg, solgte mer i norske butikker i denne perioden.

Egenkapitalen skal opp

Men Hansa-sjefen har mer å glede seg over. 2009-resultatet viser blant annet:

  • 7 prosent større salgsinntekter enn året før.
  • 50 prosent høyere driftsresultat.
  • Fortsatt nedbygging av langsiktig gjeld, som er halvert siden 2004.
  • Økt egenkapitalandel. Fra rekordlave 7,1 prosent i 2004, kom den opp i 13,9 i fjor.
  • Egenkapitalprosenten er fortsatt for lav. Målet er at vi innen utgangen av første halvår 2011 skal være opp i 20 prosent egenkapital, sier Midtgaard.

Eierne tar ikke ut utbytte. Alt overskudd pløyes tilbake for å styrke egenkapitalen i selskapet.

— Selv om vi i 2009 oppnådde et historisk rekordresultat, tror vi det skal være mulig fortsatt å styrke inntjeningen fremover. Vi har bedret produktiviteten og fått betalt for å ha holdt fast ved strategien med regional forankring. Når vi fra 1. juli er ute av Coca-Cola-avtalen står vi også friere til å gjennomføre prosjekter for å bedre lønnsomheten, blant annet innen distribusjon og produksjon, sier Midtgaard.

Samlet hadde Hansa Borg Bryggerier i fjor 29,5 prosent av det norske ølmarkedet, om lag som året før. Siden 2004 har markedsandelen økt fra 23,2 prosent.

8 av 10 halvlitere fra Hansa

Men Midtgaard er svært frustrert over at Hansa-øl ikke er å få på noen flyplasser her i landet. Selv ikke på Bergen lufthavn, Flesland, er det mulig å oppdrive en eneste dråpe bergensk øl.

Det skyldes at Ringnes har inngått landsdekkende avtaler med de som driver servering på flyplassene, på samme måte som de har gjort med en rekke hotell— og restaurantkjeder.

Midtgaard er likevel godt fornøyd med at Hansa, på tross av Ringnes sine landsdekkende avtaler, fortsatt selger 80 prosent av halvliterne som tappes på bergenske utsteder.

Det er langt over markedsandelen i butikkene. Av alt øl som selges over disk i Bergen kommer 60 prosent fra Hansa.

— Butikkjedene har lansert egne billigmerker som presser de tradisjonelle ølsortene, også våre, sier Midtgaard.