Etter å ha jobbet som journalist i Vestfold Arbeiderblad, fikk Alsvik jobb i NRK i 1966. Her ble han først og fremst kjent for sin oppbygging av naturredaksjonen og programflaten Ut i Naturen. Han samarbeidet i mange år med BBC, og fikk mange av de første, imponerende naturseriene til norske fjernsynsskjermer. Hans stemme i disse programmene og egenproduserte programmer ble etter hvert selve varemerket på naturopplevelse i TV gjennom flere tiår.

Alsvik har fått både Gullrutens hederspris og Kongens fortjenstmedalje i gull for sitt arbeid.

DØD: Hans Chr. Alsvik.
SCANPIX