Bakgrunnen er erstatningssaken der Amelia Riis (71) ble tilkjent 43 millioner kroner av staten tidligere i år. Hanne Harlem avgjorde personlig, like før ankefristen gikk ut, at dommen skulle ankes. Justisdepartementet skriver i en pressemelding at "det er viktige sider ved dommen som må avgjøres av høyere rettsinstanser."

— Vi mener statsråden har utvist elendig skjønn i sin vurdering av habilitet i denne saken, og det sier vi ifra om, sier medredaktør Eirik Kollerøy i Stud. Jur. til NTB.

Habilitetsproblemet til justisminister Harlem er at hennes ektemann Sam E. Harris og hennes nevø Knut Brundtland er kolleger av Ole Lund i advokatfirmaet BA-HR. Oslo byrett retter alvorlig kritikk mot kjendisadvokat og Statoil-styreformann Ole Lund i dommen, noe bladets redaktører ser på som et mulig motiv for anken.

Benekter inhabilitet Lund var administrerende direktør for rederiselskapet som utførte en rekke transaksjoner som Amelia Riis ble tilkjent erstatning for, og retten ville ikke akseptere innholdet i hans vitneforklaring. Lund gikk selv ut i Dagbladet og sa at retten "hadde misforstått."

— Lund er den som har størst grunn til å håpe at denne saken blir vunnet av staten, sier medredaktør Lars-Jørgen Kihlberg Olsen i Stud. Jur.

Statsråd Hanne Harlem benekter overfor NTB at hun er inhabil i ankesaken, og sier hun ikke benyttet settestatsråd til avgjørelsen om anke fordi hun skal "ta de avgjørelser jeg som justisminister har ansvaret for å ta".

— Jeg vurderte spørsmålet om inhabilitet nøye med mine nærmeste medarbeidere før jeg besluttet å anke, sier justisminister Hanne Harlem til NTB.

Jurister støtter Stud. Jur. Professor Jan Fridhjof Bernt, som regnes blant landets fremste eksperter i forvaltningsrett, sier at statsråd Hanne Harlem burde ha trådt tilbake i et så delikat tilfelle som det Riis-saken representerer, og overlatt avgjørelsen til en settestatsråd. Saken er utsatt en rekke ganger fra stevningen i 1978 til berammelse i fjor høst, og en rekke kjente personer har stått i vitneboksen i retten. Saksøker Amelia Riis krevde opprinnelig et milliardbeløp i erstatning for tap av arv i Norges hittil lengste rettssak.

(NTB)